Transcendentalní meditace

Víme to odedávna, že klid a ticho léčí. Program Transcendentální meditace (TM) v rámci jógy mysli, který je doporučovaný mnoha lékaři, poskytuje organismu každý den dvě chvilky pozastavení a klidu. Tyto chvilky nicnedělání, strávené se sebou sama, mají vysoce regenerující účinek na tělo i mysl, jak ukazuje vědecký výzkum. Takto si může člověk pečovat o svoje zdraví ‚svépomocí‘ a využívat k tomu svoje vlastní zdroje.

Je hodně věcí, které můžeme dělat pro zdraví z vnějšku, avšak toto je přístup zevnitř sebe, ze svých bohatých a přesto zatím nevyužívaných zdrojů – ze svého tichého vědomí, v základu naší mysli. Díky těsné propojenosti mysli a těla je příznivě a hluboce ovlivněna i tělesná stránka.

Program TM je snadný, systematický a vědecký. Je to neutrální psycho-fyziologický postup, který nezahrnuje žádnou filosofii, víru, náboženství nebo změnu životního stylu. Využívá proces myšlení a umožňuje mysli obsáhnout i hlubší a jemnější úrovně myšlení, nejen ty povrchové, až je proces myšlení překročen.

V okamžiku přesáhnutí neboli transcendování procesu myšlení je v organismu vytvořen velmi zajímavý a specifický stav hlubokého uvolnění. Kvůli součinnosti mysli a těla je celý organismus relaxován a metabolismus jakoby pozastaven a dochází v něm k takovému jakémusi ‚generálnímu úklidu‘. Jsou rozpouštěny tenze a stresy a současně jsou aktivizovány vnitřní mechanismy velmi rychlé a účinné regenerace v obou rovinách, jak v mysli, tak i v těle.

Zlepšování duševního a tělesného zdraví probíhá někdy kvantovými skoky, někdy pomaleji, ale je vždy znatelné. Na výrazném zdravotním účinku programu TM se podílí hloubka a kvalita odpočinku, který probíhá během transcendování. Vědecké studie dokládají, že odpočinek během TM je 2-3x větší než během spánku. Takto vnitřně navozená obnova a regenerace přináší řadu prospěšných účinků pro zdraví celého organismu, zejména pro nervový, imunitní a kardiovaskulární systém, jak uvádí Dr. Schneider

Americký lékař Dr. Rosenthal, hovoří o důkladném výzkumu zdravotního účinku programu TM. Široká škála prospěšných účinků na zdraví zejména kardiovaskulárního systému, na snížení srdečních nemocí i úmrtí v souvislosti se srdcem je tak obdivuhodná, uvádí dále, že kdyby vynalezla nějaká farmaceutická firma pilulku s podobnými účinky, byla by to ‚bomba‘ a pilulka by byla za miliardu dolarů.

Podobně hovoří Dr. Hagelin ve svém souhrnu o širokých zdravotně prospěšných účincích programu TM a jeho bohatém vědeckém ověření.

Pár minut TM ráno a večer umožňuje přirozeným způsobem organismus posilovat v celém spektru zdraví a má jak okamžité účinky zlepšování zdravotního stavu, tak působí jako prevence nemocí. Takto si může člověk přidat svou chvilku klidu k tomu, co už dělá pro svoje zdraví a dosahovat lepších výsledků.

Školení v programu TM zajišťuje občanské sdružení Globální země světového míru, Dr. Alena Citterbergová, tel. 602 101 459.

Reklamy

 

Na pomoc proti stresu v armádě Práce v armádě, u policie a v podobných fyzicky zátěžových profesích s sebou často nese velká rizika a odpovědnost. Voják musí být připraven na okamžitou akci a podání vrcholového výkonu. Mnohdy může být ohroženo jeho zdraví nebo dokonce i život. I když jsou účastníci takových jednotek speciálně školeni a cvičeni…

Práce v armádě, u policie a v podobných fyzicky zátěžových profesích s sebou často nese velká rizika a odpovědnost. Voják musí být připraven na okamžitou akci a podání vrcholového výkonu. Mnohdy může být ohroženo jeho zdraví nebo dokonce i život. I když jsou účastníci takových jednotek speciálně školeni a cvičeni, přesto může hladina stresu přesáhnout únosnou úroveň a důsledky se mohou projevit v oblasti duševního či tělesného zdraví okamžitě, nebo mohou následky být i dlouhodobé, jako je tomu u posttraumatického syndromu.
Když práce probíhá v podmínkách vysoké hladiny stresu, je dobré znát účinné prostředky neutralizace stresu v organismu i v prostředí a způsoby odstraňování již vzniklých negativních účinků stresu v organismu.
Z tohoto úhlu pohledu se nabízí jedno zajímavé řešení důsledků stresu takříkajíc z vlastních zdrojů, které může být vhodným doplňkem pro již existující programy. Program TM, viz http://www.youtube.com/watch?v=ZJVo9T5a3Pw Transcendentální meditace*, jak ukazuje dlouholetý výzkum i praxe, redukuje tenze, úzkosti a deprese a zlepšuje celkové duševní i fyzické zdraví. Program TM také účinně přispívá k úlevě od symptomů posttraumatického syndromu, jak rovněž vyplývá z výzkumu a praxe.
Naše mezinárodní organizace Global Country of World Peace pracuje na projektech, jež uvádějí inovační řešení stávajících problémů v oblasti vysoké stresové zátěže. V rámci sdílení dobré praxe nabízí naše pobočka, viz http://www.tmcentrum.cz, jako jediná v ČR přednášky a školení v programu TM.
Ve spolupráci s Nadací ‚David Lynch Foundation‘ v USA, viz http://www.dlfprojects.org/ptsd.html probíhá projekt implementace programu TM pro válečné veterány a účastníky mírových misí. Podle americké organizace ‚Veterans Administration‘ až 35 procent vojáků, vracejících se z Iráku a Afghánistánu trpí poruchami vyvolanými posttraumatickým syndromem. Na to, jak je situace vážná, poukazuje vysoké procento sebevražd – uvádí se, že až 18 veteránů denně spáchá sebevraždu. Nadace Davida Lynche pracuje s několika skupinami veteránů, u nichž je aktuální posttraumatický syndrom, a pomáhá jim zpřístupnit tento velice účinný prostředek, program TM.
Z přiloženého dokumentu, viz http://www.davidlynchfoundation.org/veterans-ptsd.html je více než zřejmé, že projekt je úspěšný, přináší úlevu a skutečně pomáhá překonat symptomy posttraumatického syndromu, včetně deprese, úzkostí, emoční tuposti, drogových závislostí, nespavosti, rodinných problémů a problému sebevražd. Umožňuje, aby se postižení mohli navrátit zpět do normálního produktivního zdravého života.
Vzhledem k jeho přirozenosti, snadnosti a účinnosti je možné doporučit program TM viz http://www.youtube.com/watch?v=TfIqvZLIZz8 širokému spektru zájemců. V armádě a u policie může být přínosem nejen kvůli protistresovým účinkům, ale také proto, že umožňuje lepší koordinaci mysli a těla, integrovanější činnost mozku a rychlejší reakce na podněty- jak ukazují vědecké studie.
* Program TM je snadný, systematický a vědecký. Je to neutrální psycho-fyziologický postup, který nezahrnuje žádnou filosofii, víru, náboženství nebo změnu životního stylu. Využívá proces myšlení a umožňuje mysli obsáhnout i hlubší úrovně myšlení, nejen ty povrchové, až je proces myšlení překročen. V okamžiku ‚transcendování‘ – přesáhnutí procesu myšlení, je v organismu vytvořen velmi zajímavý a specifický stav hlubokého uvolnění. Díky těsné propojenosti mysli a těla je celý organismus relaxován a jsou aktivizovány vnitřní mechanismy velmi rychlé a účinné regenerace v obou rovinách, jak v mysli, tak i v těle.
Vědecké studie viz http://www.mum.edu/tm_research/welcome.html dokládají, že odpočinek během TM je 2-3x vyšší než během spánku. Takto navozená obnova a regenerace přináší řadu prospěšných účinků pro celý organismus, zejména pro nervový, imunitní a kardiovaskulární systém. Pár minut TM ráno a večer umožňuje přirozeným způsobem organismus posilovat a trénovat, aby byl schopen zvládat stres snadněji a účinněji, bez poškození a zanechání následků. Vzhledem k jeho přirozenému mechanismu a vysoké účinnosti lze program TM používat nejen jako doplněk k terapii, ale také jako vhodnou prevenci.

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemii stresu.

Program TM byl vyvinut před 50 lety rekonstrukcí z védské literatury, z odvětví šikša, jóga a dalších. Do dnešní doby se rozšířil do oblasti celoživotního vzdělávání. Program TM představuje hlavní složku vzdělání založeného na vědomí CBE – Consciousness Based Education.

Program Transcendentální meditace, ve zkratce „TM“  je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie. Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se v mysli zvyšuje inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost.

Program TM patří do oblasti tzv. vnitřního vzdělávání, jež je užitečným doplňkem vnějšího vzdělávání, neboť umožňuje rozvinout vnitřní tvořivou inteligenci – latentní potenciál lidského vědomí. Program TM je přirozený a nenáročný – oživuje a rozvíjí již existující lidský zdroj, vrozenou inteligenci. Slovo „transcendentální“ se vztahuje k tichému neprojevenému vědomí, ke sjednocenému stavu inteligence v základu mysli. Současně vyjadřuje obsah programu – co se děje v průběhu praktikování techniky TM, kdy dochází k přesunu pozornosti, k překročení povrchových úrovní mentální aktivity („object-referral“) do hlubších úrovní („subject-referral“) až ke sjednocené klidné transcendentální úrovni („Self-referral“). Program TM je systematická vzdělávací metoda, která pochází z védské vědy o vědomí. Véda je uznávána Unescem jako unikátní vědění, nehmotné dědictví celého lidstva a podporuje se její revitalizace. Jak ukazuje dlouholetý výzkum i praxe, program TM je účinným vzdělávacím nástrojem nejen pro celkový rozvoj osobnosti, ale také pro prevenci stresu a podporu celkového zdraví.

Swanson a Oates (1989) hovoří o programu TM jako o technologii pro kvalitativní zdokonalení (upgrading) nervového systému jedince a jako o základu pro upgrading organizace. Program TM rozpouští stresy v individuálním i kolektivním vědomí a dokáže změnit atmosféru i ve vysoce stresovém prostředí a vytvořit klima, které je optimální pro tvořivou a efektivní činnost – studium a práci. O technice TM se hovoří jako o technologii vědomí, protože je to systematický postup, který je opakovatelný, je vyučován standardním způsobem a jeho účinky jsou široce vědecky prozkoumány a povrzeny jako prospěšné.

Murphy a Donovan (1996) uvádějí ve svém výzkumném přehledu, že program Transcendentální meditace je nejvíce vědecky prozkoumanou meditační technikou. Výzkum ukazuje, že během praktikování techniky Transcendentální meditace dochází k hluboké relaxaci, včetně přirozeného zpomalení srdeční a dechové činnosti, snížení spotřeby kyslíku a zvýšeného elektroencefalografického souladu, což poukazuje na stav přirozené hluboké kliduplné bdělosti, tzv. „restful alertness“. Uvedený zklidněný stav organismu je odlišný od relaxace jen se zavřenýma očima, jiných relaxačních metod nebo od spánku (Alexander, Cranson, Boyer a Orme-Johnson, 1986; Wallace, 1986).

Stav vědomí v tomto ztišeném či usebraném stavu je označován jako „transcendentální vědomí“, neboli 4. stav vědomí (Walace, 1970). Dlouhodobější praxe v TM (pravidelný zážitek tichého transcendentálního vědomí) umožňuje kutivaci mysli a vede k projevení širokého spektra prospěšných účinků, včetně snížené úzkosti (Eppley, Abrams a Shear, 1989), snížené potřeby lékařských ošetření a úkonů (Herron, Hillis, Mandarino, Orme-Johnson a Walton, 1996; Orme-Johnson, 1987), zvýšené produktivity a zlepšení vztahů v podnicích a organizacích (Alexander et al., 1993; Schmidt-Wilk, Alexander a Swanson, 1996). Výzkum ve vzdělávacích institucích zjistil mimo jiné rozvoj a optimalizaci osobnosti, rozvoj inteligence, kreativity a konstruktivního myšlení, rozvoj kritického myšlení, větší sebedůvěru, větší motivaci k učení, zlepšení seberealizace a zlepšení času potřebného k reakci na podněty (Cranson et al., 1991; Alexander, Heaton a Chandler, 1994; Dillbeck, Assimakis, Raimondi, Orme-Johnson a Rowe, 1986).

Aplikace vzdělávacího programu TM na rozvíjení a podporu fyzického a duševního zdraví je v současné době středem zájmu mnoha výzkumných studií v USA, dotovaných státními granty. Jedná se např.o výzkumné studie prováděné v Institutu přírodní medicíny a prevence na univerzitě Maharishi University of Management, na lékařské fakultě v Morehouse Medical School, na univerzitě University of Georgia, University of California at Irvine a v dalších, viz seznam univerzit a institutů a seznam vědeckých časopisů s publikacemi o TM.Vnitřní prožitek sjednocené povahy vědomí během praktikování programu TM je spojován s měnícím se paradigmatem myšlení v managementu (Schmidt-Wilk & Heaton, 1999). Metaforický pohled na organizace jako na kvantově mechanický jev, posouvá spíše než klasický přístup pozornost od fixních rolí k vynořujícím se příležitostem, od přísných hranic autority k rozvíjejícím se sítím komunikace a od mechanické kontroly k sebeorganizaci.

Tak, jak se v podmínkách škol, podniků a organizací odehrává uvedený myšlenkový posun, potřebuje vzdělávání přijmout nové perspektivy a nové vzdělávací technologie, aby se v lidských zdrojích oživily charakteristiky, popisované kvantovou metaforou, včetně vyšší motivace a flexibility. Aplikace programu TM ve školách a organizacích umožňuje rozvíjet duševní kapitál, zlepšovat mezilidské vztahy a výstupy organizace, včetně např. lepších studijních výsledků a vyšší produktivity práce.

Program TM se praktikuje dvakrát denně 15-20 minut. Chvilka klidu s TM, jako načerpání energie zevnitř sebe sama a příprava na účinnější aktivitu je užitečně stráveným časem a škole i jiným organizacím se mnohonásobně vyplatí. Prožitek kvantového pole sjednocené povahy vědomí během praktikování techniky TM rozvíjí přenosné dovednosti a manažerské schopnosti, jako je holistické myšlení (Gustavsson, 1992), synergická týmová činnost (Schmidt-Wilk, 1996) a spontánní vrcholová výkonnost (Harung, Heaton, Graff, & Alexander, 1996).

Závěrem lze poznamenat, že program TM má zasloužené místo v oblasti celého spektra celoživotního vzdělávání a zajisté stojí za pozornost a větší využívání, jak tomu je v mnoha případech v zahraničí.

Uvítáme zájem pedagogů, studentů, ale i dalších subjektů a organizací o jeho implementaci a o realizaci projektů v praxi.

Zpráva z Health Good News uvádí, jak nedávná studie zjistila, že denní používání programu Transcendentální meditace (TM) pomáhá studentům snížit psychický stres a zvýšit schopnost zvládat stresové situace.

U skupiny studentů s rizikem pro rozvinutí hypertenze byl tento přínos spojen také se snížením krevního tlaku. Tato studie Effects of the Transcendental Meditation program on Neurophysiology, Cognitive Development, and Health in College Students byla provedena univerzitě American University ve Washingtonu, D.C. Účastnilo se jí několik stovek studentů. Studie byla publikována ve vědeckém časopise The American Journal of Hypertension.

Výsledky studie jsou nyní zmíněny na oficiální internetové stránce národního institutu National Institutes of Health’s National Center for Complementary and Alternative Medicine.*

Lidé, kteří pracují na univerzitách vědí, že mnoho studentů zažívá větší akademický, finanční a sociální stres, než kdykoliv dříve a takový tlak vede často k vážným problémům. Tato zkušenost je známa z rostoucího počtu výzkumných studií, jež dokumentují vzestupnou tendenci stresu u univerzitních studentů.

Studie, vedená na Kansas University, jež zkoumala 13 000 studentů zjistila, že během 13-ti letého období vzrostl počet studentů s depresí z 21 na 41 procent. Procento sebevražd u studentů vzrostlo z 5 na 9 procent, a počet studentů se stresem a úzkostí vzrostl z 36 na 62 procent.

Psychologům dělá starost, že mladí lidé často řeší svoje problémy kontraproduktivním způsobem. Studie poukazují, že 44% univerzitních studentů pije často alkohol, 10 milionů studentů bere antidepresiva, poradenská střediska pro studenty jsou zavalena zvyšujícím se počtem studentů, kteří trpí poruchami úzkosti a sebevraždy se staly 3. hlavní příčinou úmrtí u teenagerů.

Může TM program opravdu pomoci? Domníváme se, že studie z American University poskytuje solidní evidenci, že ano.

Studenti používající TM v této studii byli též požádáni, aby shrnuli své subjektivní zkušenosti po semestru praktikování TM. Zde je jeden příklad:

“Mám stejně pilno, jako jsem měla minulý semestr, ale od té doby, co praktikuji techniku Transcendentální meditace, tak se necítím tak přemožená, jak jsem se cítila dřív. Je to snazší zůstat uspořádaná. Jsem účinnější a zůstávám nad věcí – jak v celkovém obraze, tak i v detailech. Cítím se šťastnější a volnější a jsem schopná vzít si na sebe a udělat víc věcí. A taky, když dělám chyby, snadněji to zvládám, prakticky i emocionálně, prostě udělám nápravné kroky a zbytečně se nebičuji. Moje vztahy k ostatním se zlepšily, protože mů vztah ke mně samotné je lepší“. – Anne Barton-Veenkant, Georgetown University.

Můžete si přečíst i jiné zkušenosti univerzitních studentů kliknutím na přínos programu Transcendentální meditace. O zdravotních účincích programu TM se dozvíte více na stránce lékaři o Transcendentální meditaci.

Tato novinka z americké stránky Transcendentální meditace také zahrnuje propojení na stránku výzkumu národního střediska National Center for Complementary and Alternative Medicine a krátké video, kde hovoří jeden ze studentů dané studie o své zkušenosti s účinkem Transcendentální meditace na zdraví.

Program TM, který nabízí naše občanské sdružení je velmi praktický a účinný pro zlepšování kvality života na základě rozvoje vědomí.

Obzvláště letos, kdy je Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by bylo namístě prozkoumat a vyzkoušet metody, které se prokázaly jako účinné jinde ve světě.

Program Transcendentální meditace, který byl začleněn s pomocí nadace DLF do programu Ready, Willing and Able fondu Doe Fund v USA u mladých můžů, afroameričanů bez domova, se ukázal jako velmi účinný.

Russel Simons, známý americký dobrodinec navštívil na začátku projektu účastníky kurzu, přednášel a diskutoval se zájemci o možnostech a prospěšných účincích programu TM. Zde, v The Atlantic ze 16.června v rámci interview popisuje svoje dojmy a názory. Hovoří o tom, že i bezdomovci potřebují nadstavbu, nejen mít co jíst a kde spát a o důležitosti radosti a pocitu vnitřního štěstí.

Otec Gabriel Mejia, který založil a spravuje v rámci své nadace Fundación Hogares Claret 54 středisek v 8 městech v Kolumbii, se stará o 8 500 dětí bez domova. Nyní s úspěchem začleňuje do vzdělávání dětí program TM. Za jeho charitativní činnnost mu byl udělen čestný doktorát na univerzitě MUM. Dokument televize nadace DLF ukazuje velmi názorným způsobem účinnou proměnu dětí s použitím programu TM.

Dokument z prostředí věznice ukazuje účinnost programu TM u vězňů, kam je uváděn v rámci rehabilitačního programu s pomocí nadace DLF. Podobně, se skvělými výsledky, byl program TM uveden do desítek věznic v posledních 30 letech. Výzkum účastníků projektu TM ve věznici Quentin a Folsom v Kalifornii a Walpolev Massachusetts zjistil, že TM významně redukuje počet případů narušování řádu a významně snižuje recidivu až o 50 procent.

Sociální pracovnice Janice Shaw v Ottavě v Kanadě hovoří o programu TM jako o vynikajícím prostředku pro rozvoj lidských zdrojů.

Program TM je široce vědecky probádaný. Unikátnost tohoto progamu spočívá na jedné straně v jeho přirozenosti a snadnosti, a na druhé straně v jeho širokém rozsahu prospěšné působnosti. TM rozpouští stresy a navrací mozku jeho přirozenou činnost.

Jelikož mezi cíle Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří také ‚spolupracovat s občanskou společností a nevládními organizacemi, které bojují proti chudobě a sociálnímu vyloučení‘, nabízí naše o.s.GZSM informace, přednášky a výuku zmíněného programu TM.

1. jednoduchá: Technika Transcendentální meditace je jednoduchá, je to proces bez úsilí. Technika je praktikována v sedě.
2. je snadné se ji naučit: Techniku Transcendentální meditace se snadno naučíte a snadno ji budete praktikovat.
3. přínos je okamžitý: Technika Transcendentální meditace přináší okamžitý účinek a s pravidelným dlouhodobým praktikováním se zážitky prohlubují.
4. není založena na víře: Technika Transcendentální meditace nezahrnuje žádnou víru. Dokonce, i když budete skeptičtí účinky se dostaví.
5. rozvíjí mozkovou činnost: Výzkum v oblasti mozkové činnosti prokazují, že technika Transcendentální meditace napomáhá rozvoji mozkové činnosti, rozvíjí tvořivost a inteligenci, zlepšuje rozhodování a schopnost řešit problémy.
6. není to životní styl: Technika Transcendentální meditace není víra, náboženství nebo filosofie nebo určitý životní styl.
7. snižuje stres a vysoký krevní tlak: Transcendentální meditace je efektivní technika na snížení stresu a nemocí spojených se stresem, včetně hypertenze.
8. unikátní: Technika Transcendentální meditace je odlišná od jiných technik, je jednoduchá, bez úsilí a efektivní.
9. systematická instrukce: Technika Transcendentální meditace je vyučována certifikovanými učiteli, kurz je systematický a pokračuje odbornými semináři.
10. Nezisková organizace: Technika Transcendentální meditace je vyučována v rámci neziskové vzdělávací organizace.

  • In: transcendental meditation
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Joginské létání – Transcendentální meditace a TM Sidhi program