Transcendentalní meditace

O nás

ZAPSANÝ SPOLEK GLOBÁLNÍ ZEMĚ SVĚTOVÉHO MÍRU

Vzdělávání v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Náš spolek nabízí vzdělávání v oblasti life managementu pro účinnější a globální rozvíjení osobnosti a lepší zdraví a prostředí směrem k trvale udržitelnému životu prostřednictvím autentických programů z védské vědy o vědomí, kterou obrodil Mahariši Maheš Jogi.

Jsme součástí širšího mezinárodního uskupení vzdělávacích a výzkumných organizací, jejichž posláním je přinášet řešení na existující problémy v individuálním a společenském životě. Zlepšení a optimalizace na úrovni jedince, podniku nebo společenské oblasti je dosahována prostřednictvím nových vzdělávacích programů založených na rozvíjení vědomí, tzv. Consciousness Based Education, jež je ověřeno dlouholetou praxí, má konsistentně vynikající výsledky a je podloženo obsáhlým vědeckým výzkumem.

Naše místní organizace přebírá účinné vědecky potvrzené vzdělávací programy a aplikuje je v místních podmínkách jednotlivým zájemcům, týmům a organizacím. Poskytované inovační programy založené na CBE probouzejí vnitřní tvořivou inteligenci člověka a umožňují plný rozvoj osobnosti směrem k excelenci a vrcholovým výkonům. Naším cílem je podporovat trvale udržitelný život a vytvářet – prostřednictvím vzdělávání jež rozvíjí vědomí – harmonické mírové lidi a prostředí a tímto přispívat k dosažení strategických cílů ČR a rychlému začlenění do EU struktur zejména v oblasti rovných příležitostí, vyšší zaměstnatelnosti a zaměstnanosti a rozvoje znalostní a informační společnosti. Do našich strategických cílů patří prohlubování sdílení dobré praxe a zkušeností se školami a universitami a přenos know-how do naší země pro dosažení vyšší harmonie a soudržnosti kolektivního vědomí.

Naše celosvětová vzdělávací organizace Global Country of World Peace progresivně uvádí inovační systém vnitřního vzdělávání do všech stupňů vzdělávání a má bohaté zkušenosti a neočekávaně dobré výsledky při jejich implementaci v nejširším spektru společnosti. Orientuje se také na sociální, environmentální a ekonomická témata – na problematiku odstranění chudoby ze světa, prevenci drog, prevenci terorismu, programy na posílení kulturních hodnot, soudržnosti a integrity společnosti a vytváření světového míru, jenž je projevem zdraví celé světové společnosti.

Některé vzdělávací programy jsou nabízeny prezenční formou, ústním předáním (Transcendentální meditace), pro pokročilé kurzy TM zveme školitele ze zahraničí, další kurzy (např. ájurvéda) jsou nabízeny on-line a jiné zase v našem středisku.
Volně dostupné je vysílání na několika Maharišiho kanálech, kde je možno účastnit se kontinuálně vzdělávání.

Autentické vědění o plně využitém integrovaném životě, které nabízíme, pochází z védské tradice mistrů. Transfer tohoto vědění pro moderní společnost umožnil Mahariši Maheš Jogi, zakladatel tohoto učení a výukového systému.

Mahariši je považován za předního vědce a odborníka v oblasti vědomí a védské vědy. Této tradici vděčíme za současnou možnost, že se každý jedinec (kolektiv, nebo národ) může sám pozvednout a vyjít z úrovně problémů, špatného zdraví, strádání nebo utrpení v životě. Tato možnost je právě díky novému vědění, novému „know-how“ jak využít svoje skryté rezervy – svůj vnitřní latentní potenciál – vnitřního génia. Pro možnost rychlejší aplikace tohoto účinného „know-how“ založil Mahariši Parlament světového míru, který mohou využít státní a administrativní organizace a optimalizovat si žádoucí oblast společenského života.

V našich vzdělávacích programech používáme informační a počítačové technologie a podporujeme učení se cizím jazykům. Mnohé naše mezinárodní vzdělávací programy v rámci distančního satelitního a internetového vzdělávání jsou vysílány v angličtině a několika dalších cizích jazycích.

Reklamy
Reklamy
%d bloggers like this: