Transcendentalní meditace

Archive for Srpen 2014

S rostoucí evidencí, že TM pomáhá dětem soustředit se a být méně impulzivní, TM se stává součástí denního režimu u stále více rodin s autistickým dítětem. 

Ukázalo se, že 10 minut Transcendentální Meditace (TM) 2x denně může pomoci některým dětem lépe zvládat jejich situaci, uvádí Everyday Health. Může to také pomoci dětem, které mají v různém stupni nějaké sociální, komunikační či behaviorální potíže. 

Zejména  u rodičů, kteří hledají dodatečné řešení bez dalších farmakologických preparátů s negativními vedlejšími účinky, může být TM dobrá volba. Každopádně je třeba konzultovat s lékařem a spolupracovat s ním. Většinou se používá TM jako dodatek k tradiční léčbě. 

MUDr. Noman Rosenthal, klinický profesor psychiatrie na Georgetown Medical School ve Washingtonu, D.C, objevitel poruchy Seasonal Disorder. a autor několika knih, včetně „Transcendence: Healing and Transformation Through Transcendental Meditation“ uvádí, že TM se vždy používá ve spojení s tradiční léčbou, a že pro rodiče, kteří hledají ještě něco navíc, jak pomoci svému dítěti, určitě stojí za to, aby se o tuto možnost více zajímali. Je možné, že v případě používání TM už nebude třeba tolik medikace a lékař bude moci snížit dávku tradičních farmakologických preparátů. 

Studie Akins a kol „Utilization Patterns of Conventional and Complementary/Alternative Treatments in Children with Autism Spectrum Disorders and Develpmental Disabilities in a Population-Based Study“ uveřejněná v časopise Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics zjistila, že rodiče s autistickým dítětem používají alternativní a komplementární terapie častěji, než rodiče dětí s jinými vývojovými poruchami. 

Technika Transcendentální Meditace je snadná k naučení i praktikování a je vědecky obšírně prozkoumaná. Je třeba se ji naučit od odborně vzdělaného a vyškoleného instruktora. Výuka je vždy individuální, s přímou účastí dítěte, postupuje se pohodlně krok za krokem s jednotlivými instrukcemi. Je doporučováno, aby se v tom případě TM naučili i rodiče, aby dobře věděli, co jejich dítě dělá a taky proto, že doma mohou meditovat s dítětem a takto ho nasměrovat a podpořit. Technika TM se praktikuje v pohodlném sedu se zavřenýma očima. Jedná se o mentální techniku – jemnou práci s myslí. Dítě je vyškoleno v jemném pohodlném myšlení speciálního zvuku (mantry), při kterém se nepoužívá žádné soustřeďování, ani představování, ani žádná jiná manipulace a kontrola mysli. Během tohoto několikaminutového procesu dojde samovolně k hlubokému odpočinku a uvolnění, při kterém jsou rozpouštěny tenze a stresy, jež se většinou velkou měrou podílí na poruše dítěte. 

Příznivé účinky TM jsou v případě této poruchy evidentní, jak poznalo již mnoho rodin a jak se s nimi lze blíže obeznámit např. z webináře v rámci Nadace D. Lynche z listopadu 2013 „Autism, Meditation, and Stress“. 

Avšak úsilí lépe porozumět a vyhodnotit, jak může TM pomoci dětem s řadou potíží u poruchy autismu pokračuje v rámci dalšího výzkumu. Jedna menší studie, publikovaná v roce 2011 v Mind & Brain, The Journal of Psychiatry, zjistila, že rodiče žáků/studentů s poruchou hyperaktivity, poruchou soustřeďování a dalších poruch učení, zaznamenali významné zlepšení u určitých symptomů po 6 měsících praktikování TM (ve skupince nebo s učitelem) po dobu 10 minut dvakrát denně.

Současně mnoho dalších vědců výzkumníků z různých lékařských organizací studuje příznivé zdravotní ůčinkyTM, včetně National Institutes of Health, American Medical Association, American Psychological Association a Harvard Medical School.

Výkonný ředitel Nadace Davida Lynche, certifikovaný učitel TM Dr. Robert Roth, autor knihy Transcendental Meditation: Revised and Updated Edition uvádí, že v tom nevidí žádné riziko zkusit tuto techniku. “O co se vlastně jedná? Jde o to, že dovolíte tělu, aby si odpočinulo a uvolnilo se, a v tom není nikdy žádné riziko, když necháte tělo odpočívat“, říká Dr. Roth, který má za sebou 40-letou úspěšnu praxi TM učitele, a dodává: „Neviděl jsem nikdy nic jiného, než řadu příznivých dodatečných účinků”. 

TM je snadná přirozená nenamáhavá technika, kterou snadno zvládnou i děti s problémy učení, navíc je příjemná, takže děti ji milují

TM je snadná přirozená nenamáhavá technika, kterou snadno zvládnou i děti s problémy učení, navíc je příjemná, takže děti ji milují

Reklamy

Čtyři učitelky Transcendentální Meditace (TM) z Nadace D. Lynche byly pozvány do Singrova centra na ostrově Rikers Island, aby prezentovaly úvodní přednášku o technice Transcendentální Meditace 20 vězeňkyním, na které byla uvalena vazba z různých důvodů, od méně vážných až po vážné.
Ředitelka pracovního oddělení nápravného zařízení Phil Terwiel uvedla, že TM by mohla být velmi cenným nástrojem a napomoci ženám po jejich propuštění znovu si najít bydlení, práci a bezproblémově se zařadit do normálního života.
Jak se ukázalo, byl to dobrý nápad. Do kurzu se mimo vězeňkyň přihlásily i tři dozorkyně.
Už po první meditaci v rámci TM kurzu bylo cítit v atmosféře zklidnění a spokojenost. Všechny účastnice cítily úlevu od vnitřního tlaku, jako nikdy předtím a na tváři měly úsměv.
Jedna účastnice poznamenala: „Kdybych bývala měla TM po celý život, tak bych tu nebyla“. Během prvních dnů a týdnů bylo vidět u účastnic patrné zlepšování. Jedna uvedla: „Mám moc ráda ten klid, který získám z TM. Cítit ten pokoj je největší odměna. Jak se uvolnila všechna ta nežádoucí zátěž z mé mysli, zlepšila se mi hodně nálada“.
Druhá účastnice říká: „Před tím, než jsem začala meditaci, jsem byla ztracená, vystresovaná a zlostná. Pořád jsem se obviňovala za to, jak jsem si zkazila život. S meditací jsem teď více otevřená životu a už to tady přes den zvládám. Je to dar nalézt v sobě toto skryté místo, které mi přináší uvolnění a radost. Moc vám za to děkuji“.
Další účastnice uvedla: „Už dokážu nelpět na zbytečnostech. V noci, když tu ostatní křičí a já nemůžu spát, tak si prostě medituju. Už věky jsem se necítila tak dobře. Dokážu si sebe teď víc uvědomovat. Doporučila bych tuto meditaci každému. Budu s ní pokračovat až do mého posledního dne života“.
Učitelky TM měly pocit, že to byla jedna z nejvíce naplňujících zkušeností pro ně samotné, snad právě proto, že v tomto prostředí byla TM tolik zapotřebí. Teď ji tyto ženy mají a budou mít po celý zbytek života. „Když máte TM, nepotřebujete nic jiného, prostě zavřete oči, a všechno je tu pro vás“, uvedla jedna učitelka TM.
Učitelky TM z Nadace Davida Lynche se sem na Riders Island budou pravidelně vracet v rámci follow-up programu. Pracovníci nápravného zařízení se snaží a hledají cesty, jak zpřístupnit techniku TM více ženám ve vězení a zaměstnancům. Paní Terwiel uvedla, že mají z TM všichni radost, a že bude bezpochyby užitečné naučit TM více zdejších žen a zaměstnanců.

“Pocit tíhy je na tom ostrově velmi silný, ale vřelost těch žen, jejich dychtivost vyléčit se z traumatického stresu, růst a nalézt mír – je ještě silnější”. - Rachel Katz, TM učitelka Nadace DLF

“Pocit tíhy je na tom ostrově velmi silný, ale vřelost těch žen, jejich dychtivost vyléčit se z traumatického stresu, růst a nalézt mír – je ještě silnější”. – Rachel Katz, TM učitelka Nadace DLF

 

Viz článek.