Transcendentalní meditace

Transcendentální meditace jako vnitřní vzdělávání pro rozvoj lidského potenciálu

Posted on: 28.7.2010

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemii stresu.

Program TM byl vyvinut před 50 lety rekonstrukcí z védské literatury, z odvětví šikša, jóga a dalších. Do dnešní doby se rozšířil do oblasti celoživotního vzdělávání. Program TM představuje hlavní složku vzdělání založeného na vědomí CBE – Consciousness Based Education.

Program Transcendentální meditace, ve zkratce „TM“  je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie. Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se v mysli zvyšuje inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost.

Program TM patří do oblasti tzv. vnitřního vzdělávání, jež je užitečným doplňkem vnějšího vzdělávání, neboť umožňuje rozvinout vnitřní tvořivou inteligenci – latentní potenciál lidského vědomí. Program TM je přirozený a nenáročný – oživuje a rozvíjí již existující lidský zdroj, vrozenou inteligenci. Slovo „transcendentální“ se vztahuje k tichému neprojevenému vědomí, ke sjednocenému stavu inteligence v základu mysli. Současně vyjadřuje obsah programu – co se děje v průběhu praktikování techniky TM, kdy dochází k přesunu pozornosti, k překročení povrchových úrovní mentální aktivity („object-referral“) do hlubších úrovní („subject-referral“) až ke sjednocené klidné transcendentální úrovni („Self-referral“). Program TM je systematická vzdělávací metoda, která pochází z védské vědy o vědomí. Véda je uznávána Unescem jako unikátní vědění, nehmotné dědictví celého lidstva a podporuje se její revitalizace. Jak ukazuje dlouholetý výzkum i praxe, program TM je účinným vzdělávacím nástrojem nejen pro celkový rozvoj osobnosti, ale také pro prevenci stresu a podporu celkového zdraví.

Swanson a Oates (1989) hovoří o programu TM jako o technologii pro kvalitativní zdokonalení (upgrading) nervového systému jedince a jako o základu pro upgrading organizace. Program TM rozpouští stresy v individuálním i kolektivním vědomí a dokáže změnit atmosféru i ve vysoce stresovém prostředí a vytvořit klima, které je optimální pro tvořivou a efektivní činnost – studium a práci. O technice TM se hovoří jako o technologii vědomí, protože je to systematický postup, který je opakovatelný, je vyučován standardním způsobem a jeho účinky jsou široce vědecky prozkoumány a povrzeny jako prospěšné.

Murphy a Donovan (1996) uvádějí ve svém výzkumném přehledu, že program Transcendentální meditace je nejvíce vědecky prozkoumanou meditační technikou. Výzkum ukazuje, že během praktikování techniky Transcendentální meditace dochází k hluboké relaxaci, včetně přirozeného zpomalení srdeční a dechové činnosti, snížení spotřeby kyslíku a zvýšeného elektroencefalografického souladu, což poukazuje na stav přirozené hluboké kliduplné bdělosti, tzv. „restful alertness“. Uvedený zklidněný stav organismu je odlišný od relaxace jen se zavřenýma očima, jiných relaxačních metod nebo od spánku (Alexander, Cranson, Boyer a Orme-Johnson, 1986; Wallace, 1986).

Stav vědomí v tomto ztišeném či usebraném stavu je označován jako „transcendentální vědomí“, neboli 4. stav vědomí (Walace, 1970). Dlouhodobější praxe v TM (pravidelný zážitek tichého transcendentálního vědomí) umožňuje kutivaci mysli a vede k projevení širokého spektra prospěšných účinků, včetně snížené úzkosti (Eppley, Abrams a Shear, 1989), snížené potřeby lékařských ošetření a úkonů (Herron, Hillis, Mandarino, Orme-Johnson a Walton, 1996; Orme-Johnson, 1987), zvýšené produktivity a zlepšení vztahů v podnicích a organizacích (Alexander et al., 1993; Schmidt-Wilk, Alexander a Swanson, 1996). Výzkum ve vzdělávacích institucích zjistil mimo jiné rozvoj a optimalizaci osobnosti, rozvoj inteligence, kreativity a konstruktivního myšlení, rozvoj kritického myšlení, větší sebedůvěru, větší motivaci k učení, zlepšení seberealizace a zlepšení času potřebného k reakci na podněty (Cranson et al., 1991; Alexander, Heaton a Chandler, 1994; Dillbeck, Assimakis, Raimondi, Orme-Johnson a Rowe, 1986).

Aplikace vzdělávacího programu TM na rozvíjení a podporu fyzického a duševního zdraví je v současné době středem zájmu mnoha výzkumných studií v USA, dotovaných státními granty. Jedná se např.o výzkumné studie prováděné v Institutu přírodní medicíny a prevence na univerzitě Maharishi University of Management, na lékařské fakultě v Morehouse Medical School, na univerzitě University of Georgia, University of California at Irvine a v dalších, viz seznam univerzit a institutů a seznam vědeckých časopisů s publikacemi o TM.Vnitřní prožitek sjednocené povahy vědomí během praktikování programu TM je spojován s měnícím se paradigmatem myšlení v managementu (Schmidt-Wilk & Heaton, 1999). Metaforický pohled na organizace jako na kvantově mechanický jev, posouvá spíše než klasický přístup pozornost od fixních rolí k vynořujícím se příležitostem, od přísných hranic autority k rozvíjejícím se sítím komunikace a od mechanické kontroly k sebeorganizaci.

Tak, jak se v podmínkách škol, podniků a organizací odehrává uvedený myšlenkový posun, potřebuje vzdělávání přijmout nové perspektivy a nové vzdělávací technologie, aby se v lidských zdrojích oživily charakteristiky, popisované kvantovou metaforou, včetně vyšší motivace a flexibility. Aplikace programu TM ve školách a organizacích umožňuje rozvíjet duševní kapitál, zlepšovat mezilidské vztahy a výstupy organizace, včetně např. lepších studijních výsledků a vyšší produktivity práce.

Program TM se praktikuje dvakrát denně 15-20 minut. Chvilka klidu s TM, jako načerpání energie zevnitř sebe sama a příprava na účinnější aktivitu je užitečně stráveným časem a škole i jiným organizacím se mnohonásobně vyplatí. Prožitek kvantového pole sjednocené povahy vědomí během praktikování techniky TM rozvíjí přenosné dovednosti a manažerské schopnosti, jako je holistické myšlení (Gustavsson, 1992), synergická týmová činnost (Schmidt-Wilk, 1996) a spontánní vrcholová výkonnost (Harung, Heaton, Graff, & Alexander, 1996).

Závěrem lze poznamenat, že program TM má zasloužené místo v oblasti celého spektra celoživotního vzdělávání a zajisté stojí za pozornost a větší využívání, jak tomu je v mnoha případech v zahraničí.

Uvítáme zájem pedagogů, studentů, ale i dalších subjektů a organizací o jeho implementaci a o realizaci projektů v praxi.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Reklamy
%d bloggers like this: