Transcendentalní meditace

Archive for Červen 2010

Zpráva z Health Good News uvádí, jak nedávná studie zjistila, že denní používání programu Transcendentální meditace (TM) pomáhá studentům snížit psychický stres a zvýšit schopnost zvládat stresové situace.

U skupiny studentů s rizikem pro rozvinutí hypertenze byl tento přínos spojen také se snížením krevního tlaku. Tato studie Effects of the Transcendental Meditation program on Neurophysiology, Cognitive Development, and Health in College Students byla provedena univerzitě American University ve Washingtonu, D.C. Účastnilo se jí několik stovek studentů. Studie byla publikována ve vědeckém časopise The American Journal of Hypertension.

Výsledky studie jsou nyní zmíněny na oficiální internetové stránce národního institutu National Institutes of Health’s National Center for Complementary and Alternative Medicine.*

Lidé, kteří pracují na univerzitách vědí, že mnoho studentů zažívá větší akademický, finanční a sociální stres, než kdykoliv dříve a takový tlak vede často k vážným problémům. Tato zkušenost je známa z rostoucího počtu výzkumných studií, jež dokumentují vzestupnou tendenci stresu u univerzitních studentů.

Studie, vedená na Kansas University, jež zkoumala 13 000 studentů zjistila, že během 13-ti letého období vzrostl počet studentů s depresí z 21 na 41 procent. Procento sebevražd u studentů vzrostlo z 5 na 9 procent, a počet studentů se stresem a úzkostí vzrostl z 36 na 62 procent.

Psychologům dělá starost, že mladí lidé často řeší svoje problémy kontraproduktivním způsobem. Studie poukazují, že 44% univerzitních studentů pije často alkohol, 10 milionů studentů bere antidepresiva, poradenská střediska pro studenty jsou zavalena zvyšujícím se počtem studentů, kteří trpí poruchami úzkosti a sebevraždy se staly 3. hlavní příčinou úmrtí u teenagerů.

Může TM program opravdu pomoci? Domníváme se, že studie z American University poskytuje solidní evidenci, že ano.

Studenti používající TM v této studii byli též požádáni, aby shrnuli své subjektivní zkušenosti po semestru praktikování TM. Zde je jeden příklad:

“Mám stejně pilno, jako jsem měla minulý semestr, ale od té doby, co praktikuji techniku Transcendentální meditace, tak se necítím tak přemožená, jak jsem se cítila dřív. Je to snazší zůstat uspořádaná. Jsem účinnější a zůstávám nad věcí – jak v celkovém obraze, tak i v detailech. Cítím se šťastnější a volnější a jsem schopná vzít si na sebe a udělat víc věcí. A taky, když dělám chyby, snadněji to zvládám, prakticky i emocionálně, prostě udělám nápravné kroky a zbytečně se nebičuji. Moje vztahy k ostatním se zlepšily, protože mů vztah ke mně samotné je lepší“. – Anne Barton-Veenkant, Georgetown University.

Můžete si přečíst i jiné zkušenosti univerzitních studentů kliknutím na přínos programu Transcendentální meditace. O zdravotních účincích programu TM se dozvíte více na stránce lékaři o Transcendentální meditaci.

Tato novinka z americké stránky Transcendentální meditace také zahrnuje propojení na stránku výzkumu národního střediska National Center for Complementary and Alternative Medicine a krátké video, kde hovoří jeden ze studentů dané studie o své zkušenosti s účinkem Transcendentální meditace na zdraví.

Reklamy

Program TM, který nabízí naše občanské sdružení je velmi praktický a účinný pro zlepšování kvality života na základě rozvoje vědomí.

Obzvláště letos, kdy je Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by bylo namístě prozkoumat a vyzkoušet metody, které se prokázaly jako účinné jinde ve světě.

Program Transcendentální meditace, který byl začleněn s pomocí nadace DLF do programu Ready, Willing and Able fondu Doe Fund v USA u mladých můžů, afroameričanů bez domova, se ukázal jako velmi účinný.

Russel Simons, známý americký dobrodinec navštívil na začátku projektu účastníky kurzu, přednášel a diskutoval se zájemci o možnostech a prospěšných účincích programu TM. Zde, v The Atlantic ze 16.června v rámci interview popisuje svoje dojmy a názory. Hovoří o tom, že i bezdomovci potřebují nadstavbu, nejen mít co jíst a kde spát a o důležitosti radosti a pocitu vnitřního štěstí.

Otec Gabriel Mejia, který založil a spravuje v rámci své nadace Fundación Hogares Claret 54 středisek v 8 městech v Kolumbii, se stará o 8 500 dětí bez domova. Nyní s úspěchem začleňuje do vzdělávání dětí program TM. Za jeho charitativní činnnost mu byl udělen čestný doktorát na univerzitě MUM. Dokument televize nadace DLF ukazuje velmi názorným způsobem účinnou proměnu dětí s použitím programu TM.

Dokument z prostředí věznice ukazuje účinnost programu TM u vězňů, kam je uváděn v rámci rehabilitačního programu s pomocí nadace DLF. Podobně, se skvělými výsledky, byl program TM uveden do desítek věznic v posledních 30 letech. Výzkum účastníků projektu TM ve věznici Quentin a Folsom v Kalifornii a Walpolev Massachusetts zjistil, že TM významně redukuje počet případů narušování řádu a významně snižuje recidivu až o 50 procent.

Sociální pracovnice Janice Shaw v Ottavě v Kanadě hovoří o programu TM jako o vynikajícím prostředku pro rozvoj lidských zdrojů.

Program TM je široce vědecky probádaný. Unikátnost tohoto progamu spočívá na jedné straně v jeho přirozenosti a snadnosti, a na druhé straně v jeho širokém rozsahu prospěšné působnosti. TM rozpouští stresy a navrací mozku jeho přirozenou činnost.

Jelikož mezi cíle Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří také ‚spolupracovat s občanskou společností a nevládními organizacemi, které bojují proti chudobě a sociálnímu vyloučení‘, nabízí naše o.s.GZSM informace, přednášky a výuku zmíněného programu TM.

1. jednoduchá: Technika Transcendentální meditace je jednoduchá, je to proces bez úsilí. Technika je praktikována v sedě.
2. je snadné se ji naučit: Techniku Transcendentální meditace se snadno naučíte a snadno ji budete praktikovat.
3. přínos je okamžitý: Technika Transcendentální meditace přináší okamžitý účinek a s pravidelným dlouhodobým praktikováním se zážitky prohlubují.
4. není založena na víře: Technika Transcendentální meditace nezahrnuje žádnou víru. Dokonce, i když budete skeptičtí účinky se dostaví.
5. rozvíjí mozkovou činnost: Výzkum v oblasti mozkové činnosti prokazují, že technika Transcendentální meditace napomáhá rozvoji mozkové činnosti, rozvíjí tvořivost a inteligenci, zlepšuje rozhodování a schopnost řešit problémy.
6. není to životní styl: Technika Transcendentální meditace není víra, náboženství nebo filosofie nebo určitý životní styl.
7. snižuje stres a vysoký krevní tlak: Transcendentální meditace je efektivní technika na snížení stresu a nemocí spojených se stresem, včetně hypertenze.
8. unikátní: Technika Transcendentální meditace je odlišná od jiných technik, je jednoduchá, bez úsilí a efektivní.
9. systematická instrukce: Technika Transcendentální meditace je vyučována certifikovanými učiteli, kurz je systematický a pokračuje odbornými semináři.
10. Nezisková organizace: Technika Transcendentální meditace je vyučována v rámci neziskové vzdělávací organizace.