Transcendentalní meditace

Technologie míru pro armádu

Posted on: 27.5.2010

Novinky v prevenci v rámci technologie neporazitelné obrany ‚Invincible Defense Technology‘ (IDT)

Ve vysílání Global Family Chat na internetovém kanále Maharishi Channel bylo nedávno oznámeno, že čtyři země v Latinské Americe ustanovují v armádě ‚prevenční křídlo‘ a začali vojáky vyučovat program TM Transcendental Meditation Program a pokročilý program Transcendental Meditation Sidhi Program. Jedno z nich bude sestávat dokonce ze 3000 členů armádnímo sboru.

Další země, mimo již dříve zmiňované, se rozhodla implementovat vzdělání založené na rozvoji vědomí Consciousness-Based Education do všech škol. Například brazilská vláda formálně oznámila svůj výukový program pro 1.5 milionu lidí.
Holandsko, Trinidad a Tobago, Bolivie, Peru a Kolumbie již také uvedly v určitém měřítku systém prevenční technologie Invincible Defense Technology.

Pokud třeba nečtete novinky Invincible Defense Technology News, tak Vám možná není plně srozumitelný význam těchto událostí, proto je níže krátké vysvětlení.

Program TM-Sidhi, který zahrnuje jogínské létání Yogic Flying je důležitý komponent technologie Maharishi’s Invincible Defense Technology (IDT). Vědecký výzkum potvrdil, že velké skupiny mírových expertů, kteří používají program TM-Sidhi najednou a společně na jednom místě, mohou vytvořit měřitelnou pozitivní změnu pro okolní populaci, včetně redukce zločinnosti, násilí, války a terorismu. Zjevný mechanismus, který je v základu tohoto jevu, je účinek pole vědomí, kdy kolektivní koherence v rámci této skupiny ‚přetéká‘ do populace v okolí a rozpouští nahromaděné tenze ve společnosti, ať už to jsou rasové, náboženské či politické tenze, které jsou v základu výbuchu násilí.

Takto je vytvářen pozitivní účinek na národní úrovni. Výzkumníci poukazují na skutečnost, že aby vznikl podobný účinek na národní úrovni, je třeba, aby měla daná země skupinu o velikosti nejméně druhé odmocniny jednoho procenta z celkové populace. Mocný účinek koherence (souladu, soudržnosti) takové skupiny rozpouší nepřátelskost v samotném jejím zrodu, takže nepřátelství ani nevyvstane, a toto vede k růstu neporazitelnosti národa.

Zde je příklad, jak vypočítat velikost takové skupiny. Země s největší populací v Latinské Americe je Brazílie. Podle The World Factbook udává CIA, že brazilská populace je 198 739 269, což pak znásobeno 1% se rovná 1 987 393. Druhá odmocnina z 1 987 393 je 1 410. Proto, kdyby se armáda Brazílie chtěla stát neporazitelnou, potřebovala by udržovat minimálně 1 410 expertů pro neporazitelnou prevenční obranu. Spojené státy by potřebovaly 1 800 osob.

Armádní prevenční křídlo Prevention Wing o 3000 vojácích dokonce převyšuje žádoucí číslo vzhledem k populaci kterékoliv latinskoamerické země. Takže můžeme jen poblahopřát moudrým organizátorům a vůdcům za uvádění armádní strategie, která zabezpečí pro jejich země neporazitelnost invincibility.

Tyto země založily svou obranu na sjednoceném poli  všech zákonů přírody Unified Field. Na mysl může přijít filmová hvězda ze seriálu Hvězdné války, popisující sílu, která je  ‚. . . mocnější, než si možná dokážete představit‘. Je to přehánění? Možná není. Podle fyzika Dr. John Hagelina, který vystudoval na Harvardu je technologie sjednoceného pole tisíc milion milion krát mocnější, než nukleární síla. Za pár let, v retrospektivě, bude mít možná tento projekt mnohem větší historickou významnost, než americký armádní projekt Manhattan Project k vývoji nukleárních zbraní.

Dr. Leffler uvádí, že se v posledních 20 letech pilně snaží přesvědčit vůdce americké armády, aby si vytvořily svoje armádní prevenční křídlo. Bohužel, napříč širokému vědeckému výzkumu, který hodnotí účinnost prevenční technologie obrany, a stejně tak i praktické projekty – testy realizované armádou v Mozambiku a Equadoru, Spojené státy jsou stále zapletené ve dvou válkách. A obě by mohly rychle skončit, kdyby americká armáda uvedla řádně prevenční technologii obrany. Možná bude úspěch prevenčního armádního křídla v Latinské Americe inspirovat vůdce Spojených států, aby nezůstávali pozadu  a vyhráli závod o ‚vnitřní prostor‘, podobně jako porazily Rusy vzhledem k měsíci v závodu o ‚vnější prostor‘.

Reklamy
Reklamy
%d bloggers like this: