Transcendentalní meditace

Transcendentální meditace a náboženství jsou komplementární

Posted on: 25.5.2010

Technika Transcendentální meditace není takový typ programu, který by byl vhodný jen výlučně pro někoho, protože tichou úroveň vědomí v základu mysli vlastní každý člověk, bez jakéhokoliv rozdílu, ať jde o pohlaví, věk, barvu pleti, vyznání, životní názor nebo životní styl.

Tomuto klidnému neprojevenému stavu vědomí, odkud vznikají myšlenky, se říká ‚transcendentální‘ vědomí. Věda o vědomí nás informuje, že zde, u zdroje myšlenky je neomezený zásobník energie, inteligence, tvořivosti, radosti a blaženosti. Umění načerpat z tohoto skrytého lidského zdroje se nazývá program TM – Transcendentální meditace.

Transcendentální meditace je snadná, přirozená a velmi účinná techika pro udržování zdraví, kondice a pohody. Zapojuje seberegulační a seberegenerační systémy lidského organismu a jak uvádějí lékaři a široký vědecký výzkum, je velmi prospěšná pro tělesné i duševní zdraví.

Člověk, který je duševně a tělesně zdravější, se cítí lépe, myslí mu to lépe, je schopen vykonat více práce a celkově je spokojenější. Má větší radost ze života, protože je schopen vidět hlavně to dobré, je schopen lépe komunikovat, je tolerantnější a může rozdávat svou radost, vřelost a lásku lidem.  .

Práce duchovních je velmi náročná. Vyžaduje hodně energie, vnitřní síly, přesvědčení a víry. Program TM umožňuje během několika minut načerpat zevnitř sebe energii a vitalitu. Je skvělým psychohygienickým prostředkem, protože smývá negativní účinky stresů a slouží jako příprava na produktivnější aktivitu. Taková je zkušenost mnoha duchovních, kteří používají program TM jako přípravu ke své práci, aby mohli lépe a snadněji sloužit svým svěřencům. Řada duchovních, majících přímou zkušenost s programem TM, přispěla svým názorem do knihy TM, pomůcka ke křesťanskému růstu „TM, An Aid to Christian Growth“.

Duchovní, kteří dlouhodobě používají program TM, hovoří o tom, jak program TM obohacuje jejich víru, rozšiřuje jejich obzory, zvyšuje toleranci vůči jiným náboženstvím, zvětšuje kapacitu pro vřelé mezilidské vztahy a hlavně poskytuje úlevu od stresů, únavy a přespřílišných starostí.

Někteří popisují, že meditují ráno, před ranními modlitbami a před čtením Písma, protože to zklidňuje jejich mysl a tělo. TM dodává jejich duchovní práci hlubokou a klidnou dimenzi a někteří potom cítí hlubší smysl a naplnění ve své práci.

Římskokatolický kněz Len z Chicaga, který používá program TM 36 let říká: „TM mi dává přímý přístup do toho ohromného pole energie, které je hlouboko uvnitř mě – a uvnitř každého člověka a uvádí mě blíže k nitru mého duchovního života“. Ctihodný Jonathan metodistické víry se naučil program TM ještě jako student. Uvádí, že hluboké zážitky transcendentana v něm probudily touhu stát se duchovním a pokračovat ve šlépějích jeho otce. Rabín Alan Green z Kanady uvádí, jak mu TM dodává klid, který velmi potřebuje pro svůj pracovní den. „Na moři budou vždycky vlny“, říká, „ale když máte kotvu, tak vás ty vlny tolik nerozhodí“. „Nemyslím si, že bych mohl být úspěšným rabínem, kdybych neměl meditaci; poskytuje mi vhled“. Reverend Gabriel Mejia z Kolumbie praktikuje program TM a uvádí ho i svým svěřencům – opuštěným dětem v útulcích, pro které znamená záchranu.

Takže jestli si ještě někde někteří nábožensky orientovaní lidé myslí, že jejich víra a program Transcendentální meditace si jsou protichůdné a nejdou dohromady, tak jsou pěkně vedle. Pro větší informovanost si mohou přečíst What religious leaders say – co uvádějí představitelé mnoha různých náboženství, kteří mají přímou a dlouholetou zkušenost s programem TM a zažívají, jak TM upevňuje jejich zdraví i víru.

Program Transcendentální meditace není náboženství, je to čistě psycho-fyziologický proces, nevyžadující ani neomezující žádnou víru, filosofii nebo životní styl. Je to přirozená chvilka ticha, kdy má člověk příležitost pozastavit se, spočinout sám v sobě a přitom si hluboce odpočinout a regenerovat se. Vše je dosaženo najednou a spontánně, díky přírodním zákonům; věda o vědomí přesně zapadá a ladí s kvantovými teoriemi; tiché čisté ‚transcendentální‘ vědomí představuje celkovou sumu – sjednocené pole všech zákonů přírody, jak uvádí kvantový fyzik, Dr.John Hagelin.

Mahariši Maheš Jogi, zakladatel programu TM, vzdělání založeného na vědomí, mezinárodní univerzity managementu a dalších organizací, velmi uznává všechny tradiční hodnoty, všechna náboženství a pobožné lidi. V krátké ukázce videa, kde odpovídá na otázku ohledně vztahu mezi TM a křesťanstvím, uvádí, že si velmi váží Krista a jeho učení, jež hlásalo ‚Království nebeské je uvnitř nás‘.

Náboženství nabádá člověka, aby se dobře choval, konal dobré skutky a miloval své bližní. Program TM umožní realizovat tento cíl, tím, že rozpouší stresy, oživuje a kultivuje vše dobré v člověku, a tímto realizuje zlepšování člověka. Zlepšování osobnosti na všech úrovních probíhá automaticky, a je velmi očividné nejen u běžných jedinců, ale i těch, kteří jsou vysoce zatíženi stresem a ocitli se v nápravném zařízení nebo věznici.

Změna v tomto případě začíná zevnitř, je hluboká a vždy směrem k lepšímu; lepšímu zdraví, lepšímu chování, lepším mezilidských vztahům. Mozek začíná fungovat přirozeněji, oživuje se celý jeho potenciál a tuto skutečnost stále více objevuje a z mnoha úhlů potvrzuje moderní věda. Proto mohou program TM s úspěchem využívat lidé každé víry, ale i ti, kteří ničemu nevěří.

Představitelé a vůdci v těch oblastech života, kde se snaží o zlepšení a nápravu – ať je to náboženství, nebo vzdělání, policie, armáda, management nebo správa – budou v brzké budoucnosti využívat jako účinný doplněk vzdělávací védské programy pro realizaci svých ušlechtilých cílů, protože tato změna zevnitř umožňuje člověku návrat ke zdravému a důstojnému životu. Deprivace zážitku tichého transcendentálního vědomí způsobuje poruchy a problémy v chování; proto je tak důležité, aby vzdělání zahrnulo nejen objektivní vnější aspekty, ale i vnitřní subjektivní a kultivovalo osobnost člověka, jako to umožňuje technika pro vnitřní vzdělání TM. Bez ohledu na to, v jaké materiální nebo duchovní bídě se člověk dříve nacházel, ať se jakkoliv prohřešil, může se nyní navrátit znovu do společnosti, žil lépe a produktivněji, mít v duší mír a pokoj, konat dobro a ‚milovat své bližní‘. A není to ‚nebe na zemi‚? Cílem organizace Global Country of World Peace, kterou založil Mahariši, je: zdraví, harmonie a mír v individuálním a kolektivním vědomí a umožnit trvale udržitelný rozvoj všem jedincům a všem zemím. Detailnější obrázek si lze učinit z prezentace sedmi projektů pro udržitelný rozvoj.

Projekt vytvořit ‚Nebe na zemi‘ je tak široký, že v něm najde uplatnění jak náboženství, tak i věda, jak jedinci, tak i celá společnost. Když poznáme svoje vlastní vnitřní tiché neprojevené vědomí jako základ, ze kterého se vynořuje myšlení, aktivita, dosažení a naplnění, pak máme spoustu práce ušetřené. Jelikož tento základ je sjednoceným polem všech zákonů přírody – polem vševědoucnosti a všemohoucnosti, jež proniká vše v projeveném vesmíru, jež je zdrojem dokonalého zdraví, řádu a harmonie, stačí se k němu navracet a čerpat z tohoto univerzálně dostupného zdroje přírody. Právě k tomuto slouží program TM.

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Reklamy
%d bloggers like this: