Transcendentalní meditace

Archive for Květen 2010

  • In: transcendental meditation
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Joginské létání – Transcendentální meditace a TM Sidhi program
Reklamy

Novinky v prevenci v rámci technologie neporazitelné obrany ‚Invincible Defense Technology‘ (IDT)

Ve vysílání Global Family Chat na internetovém kanále Maharishi Channel bylo nedávno oznámeno, že čtyři země v Latinské Americe ustanovují v armádě ‚prevenční křídlo‘ a začali vojáky vyučovat program TM Transcendental Meditation Program a pokročilý program Transcendental Meditation Sidhi Program. Jedno z nich bude sestávat dokonce ze 3000 členů armádnímo sboru.

Další země, mimo již dříve zmiňované, se rozhodla implementovat vzdělání založené na rozvoji vědomí Consciousness-Based Education do všech škol. Například brazilská vláda formálně oznámila svůj výukový program pro 1.5 milionu lidí.
Holandsko, Trinidad a Tobago, Bolivie, Peru a Kolumbie již také uvedly v určitém měřítku systém prevenční technologie Invincible Defense Technology.

Pokud třeba nečtete novinky Invincible Defense Technology News, tak Vám možná není plně srozumitelný význam těchto událostí, proto je níže krátké vysvětlení.

Program TM-Sidhi, který zahrnuje jogínské létání Yogic Flying je důležitý komponent technologie Maharishi’s Invincible Defense Technology (IDT). Vědecký výzkum potvrdil, že velké skupiny mírových expertů, kteří používají program TM-Sidhi najednou a společně na jednom místě, mohou vytvořit měřitelnou pozitivní změnu pro okolní populaci, včetně redukce zločinnosti, násilí, války a terorismu. Zjevný mechanismus, který je v základu tohoto jevu, je účinek pole vědomí, kdy kolektivní koherence v rámci této skupiny ‚přetéká‘ do populace v okolí a rozpouští nahromaděné tenze ve společnosti, ať už to jsou rasové, náboženské či politické tenze, které jsou v základu výbuchu násilí.

Takto je vytvářen pozitivní účinek na národní úrovni. Výzkumníci poukazují na skutečnost, že aby vznikl podobný účinek na národní úrovni, je třeba, aby měla daná země skupinu o velikosti nejméně druhé odmocniny jednoho procenta z celkové populace. Mocný účinek koherence (souladu, soudržnosti) takové skupiny rozpouší nepřátelskost v samotném jejím zrodu, takže nepřátelství ani nevyvstane, a toto vede k růstu neporazitelnosti národa.

Zde je příklad, jak vypočítat velikost takové skupiny. Země s největší populací v Latinské Americe je Brazílie. Podle The World Factbook udává CIA, že brazilská populace je 198 739 269, což pak znásobeno 1% se rovná 1 987 393. Druhá odmocnina z 1 987 393 je 1 410. Proto, kdyby se armáda Brazílie chtěla stát neporazitelnou, potřebovala by udržovat minimálně 1 410 expertů pro neporazitelnou prevenční obranu. Spojené státy by potřebovaly 1 800 osob.

Armádní prevenční křídlo Prevention Wing o 3000 vojácích dokonce převyšuje žádoucí číslo vzhledem k populaci kterékoliv latinskoamerické země. Takže můžeme jen poblahopřát moudrým organizátorům a vůdcům za uvádění armádní strategie, která zabezpečí pro jejich země neporazitelnost invincibility.

Tyto země založily svou obranu na sjednoceném poli  všech zákonů přírody Unified Field. Na mysl může přijít filmová hvězda ze seriálu Hvězdné války, popisující sílu, která je  ‚. . . mocnější, než si možná dokážete představit‘. Je to přehánění? Možná není. Podle fyzika Dr. John Hagelina, který vystudoval na Harvardu je technologie sjednoceného pole tisíc milion milion krát mocnější, než nukleární síla. Za pár let, v retrospektivě, bude mít možná tento projekt mnohem větší historickou významnost, než americký armádní projekt Manhattan Project k vývoji nukleárních zbraní.

Dr. Leffler uvádí, že se v posledních 20 letech pilně snaží přesvědčit vůdce americké armády, aby si vytvořily svoje armádní prevenční křídlo. Bohužel, napříč širokému vědeckému výzkumu, který hodnotí účinnost prevenční technologie obrany, a stejně tak i praktické projekty – testy realizované armádou v Mozambiku a Equadoru, Spojené státy jsou stále zapletené ve dvou válkách. A obě by mohly rychle skončit, kdyby americká armáda uvedla řádně prevenční technologii obrany. Možná bude úspěch prevenčního armádního křídla v Latinské Americe inspirovat vůdce Spojených států, aby nezůstávali pozadu  a vyhráli závod o ‚vnitřní prostor‘, podobně jako porazily Rusy vzhledem k měsíci v závodu o ‚vnější prostor‘.

“Jako právník, je pro mě kritické myslet rychle. Když jsem začla praktikovat TM, zaznamenala jsem, že jsem schopna myslet kreativněji. Čehož si velice cením ve své profesi.”
—Laura Yellin, 38, Vero Beach, Florida, USA

Dr. Barnes: Stres je jedním z hlavních faktorů rozvoje hypertense. To bylo dokumentováno různými studiemi.
Mysl a tělo je velice intimně propojeno.  Subjektivní zážitek techniky Transcendentální meditace je mentální relaxace a klid kombinovaný s vnitřní bdělostí. Meditace má rychlou reakci a první účinky je možno pozorovat po 15-30 minutách praktikování. Mentální relaxace navodí fysiologickou relaxaci, to je, když mysl se zklidní, tělo získá hluboký odpočinek.
http://www.tm.org/high-blood-pressure#q06

Tři měsíční studie ukázala u manažerů ve společnosti vyrábějící lékařské zařízení, kteří se naučili techniku Transcendentální meditaci větší přínos pro podnik ve srovnání s kontrolní skupinou. Tento přínos je kombinovaný index ratingu produktivity, lídrovství, lepších pracovních vztahů, větší vitalitu v práci, lepší mentální zdraví, větší uspokojení z práce a méně rozčilování. Reference: Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996.

Vysokoškoláci, kteří praktikovali Transcendentální meditaci a TM-Sidhi program měli výrazně vyšší inteligenci ve srovnání s kontrolní skupinou  studentů. Reference: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.

Technika Transcendentální meditace není takový typ programu, který by byl vhodný jen výlučně pro někoho, protože tichou úroveň vědomí v základu mysli vlastní každý člověk, bez jakéhokoliv rozdílu, ať jde o pohlaví, věk, barvu pleti, vyznání, životní názor nebo životní styl.

Tomuto klidnému neprojevenému stavu vědomí, odkud vznikají myšlenky, se říká ‚transcendentální‘ vědomí. Věda o vědomí nás informuje, že zde, u zdroje myšlenky je neomezený zásobník energie, inteligence, tvořivosti, radosti a blaženosti. Umění načerpat z tohoto skrytého lidského zdroje se nazývá program TM – Transcendentální meditace.

Transcendentální meditace je snadná, přirozená a velmi účinná techika pro udržování zdraví, kondice a pohody. Zapojuje seberegulační a seberegenerační systémy lidského organismu a jak uvádějí lékaři a široký vědecký výzkum, je velmi prospěšná pro tělesné i duševní zdraví.

Člověk, který je duševně a tělesně zdravější, se cítí lépe, myslí mu to lépe, je schopen vykonat více práce a celkově je spokojenější. Má větší radost ze života, protože je schopen vidět hlavně to dobré, je schopen lépe komunikovat, je tolerantnější a může rozdávat svou radost, vřelost a lásku lidem.  .

Práce duchovních je velmi náročná. Vyžaduje hodně energie, vnitřní síly, přesvědčení a víry. Program TM umožňuje během několika minut načerpat zevnitř sebe energii a vitalitu. Je skvělým psychohygienickým prostředkem, protože smývá negativní účinky stresů a slouží jako příprava na produktivnější aktivitu. Taková je zkušenost mnoha duchovních, kteří používají program TM jako přípravu ke své práci, aby mohli lépe a snadněji sloužit svým svěřencům. Řada duchovních, majících přímou zkušenost s programem TM, přispěla svým názorem do knihy TM, pomůcka ke křesťanskému růstu „TM, An Aid to Christian Growth“.

Duchovní, kteří dlouhodobě používají program TM, hovoří o tom, jak program TM obohacuje jejich víru, rozšiřuje jejich obzory, zvyšuje toleranci vůči jiným náboženstvím, zvětšuje kapacitu pro vřelé mezilidské vztahy a hlavně poskytuje úlevu od stresů, únavy a přespřílišných starostí.

Někteří popisují, že meditují ráno, před ranními modlitbami a před čtením Písma, protože to zklidňuje jejich mysl a tělo. TM dodává jejich duchovní práci hlubokou a klidnou dimenzi a někteří potom cítí hlubší smysl a naplnění ve své práci.

Římskokatolický kněz Len z Chicaga, který používá program TM 36 let říká: „TM mi dává přímý přístup do toho ohromného pole energie, které je hlouboko uvnitř mě – a uvnitř každého člověka a uvádí mě blíže k nitru mého duchovního života“. Ctihodný Jonathan metodistické víry se naučil program TM ještě jako student. Uvádí, že hluboké zážitky transcendentana v něm probudily touhu stát se duchovním a pokračovat ve šlépějích jeho otce. Rabín Alan Green z Kanady uvádí, jak mu TM dodává klid, který velmi potřebuje pro svůj pracovní den. „Na moři budou vždycky vlny“, říká, „ale když máte kotvu, tak vás ty vlny tolik nerozhodí“. „Nemyslím si, že bych mohl být úspěšným rabínem, kdybych neměl meditaci; poskytuje mi vhled“. Reverend Gabriel Mejia z Kolumbie praktikuje program TM a uvádí ho i svým svěřencům – opuštěným dětem v útulcích, pro které znamená záchranu.

Takže jestli si ještě někde někteří nábožensky orientovaní lidé myslí, že jejich víra a program Transcendentální meditace si jsou protichůdné a nejdou dohromady, tak jsou pěkně vedle. Pro větší informovanost si mohou přečíst What religious leaders say – co uvádějí představitelé mnoha různých náboženství, kteří mají přímou a dlouholetou zkušenost s programem TM a zažívají, jak TM upevňuje jejich zdraví i víru.

Program Transcendentální meditace není náboženství, je to čistě psycho-fyziologický proces, nevyžadující ani neomezující žádnou víru, filosofii nebo životní styl. Je to přirozená chvilka ticha, kdy má člověk příležitost pozastavit se, spočinout sám v sobě a přitom si hluboce odpočinout a regenerovat se. Vše je dosaženo najednou a spontánně, díky přírodním zákonům; věda o vědomí přesně zapadá a ladí s kvantovými teoriemi; tiché čisté ‚transcendentální‘ vědomí představuje celkovou sumu – sjednocené pole všech zákonů přírody, jak uvádí kvantový fyzik, Dr.John Hagelin.

Mahariši Maheš Jogi, zakladatel programu TM, vzdělání založeného na vědomí, mezinárodní univerzity managementu a dalších organizací, velmi uznává všechny tradiční hodnoty, všechna náboženství a pobožné lidi. V krátké ukázce videa, kde odpovídá na otázku ohledně vztahu mezi TM a křesťanstvím, uvádí, že si velmi váží Krista a jeho učení, jež hlásalo ‚Království nebeské je uvnitř nás‘.

Náboženství nabádá člověka, aby se dobře choval, konal dobré skutky a miloval své bližní. Program TM umožní realizovat tento cíl, tím, že rozpouší stresy, oživuje a kultivuje vše dobré v člověku, a tímto realizuje zlepšování člověka. Zlepšování osobnosti na všech úrovních probíhá automaticky, a je velmi očividné nejen u běžných jedinců, ale i těch, kteří jsou vysoce zatíženi stresem a ocitli se v nápravném zařízení nebo věznici.

Změna v tomto případě začíná zevnitř, je hluboká a vždy směrem k lepšímu; lepšímu zdraví, lepšímu chování, lepším mezilidských vztahům. Mozek začíná fungovat přirozeněji, oživuje se celý jeho potenciál a tuto skutečnost stále více objevuje a z mnoha úhlů potvrzuje moderní věda. Proto mohou program TM s úspěchem využívat lidé každé víry, ale i ti, kteří ničemu nevěří.

Představitelé a vůdci v těch oblastech života, kde se snaží o zlepšení a nápravu – ať je to náboženství, nebo vzdělání, policie, armáda, management nebo správa – budou v brzké budoucnosti využívat jako účinný doplněk vzdělávací védské programy pro realizaci svých ušlechtilých cílů, protože tato změna zevnitř umožňuje člověku návrat ke zdravému a důstojnému životu. Deprivace zážitku tichého transcendentálního vědomí způsobuje poruchy a problémy v chování; proto je tak důležité, aby vzdělání zahrnulo nejen objektivní vnější aspekty, ale i vnitřní subjektivní a kultivovalo osobnost člověka, jako to umožňuje technika pro vnitřní vzdělání TM. Bez ohledu na to, v jaké materiální nebo duchovní bídě se člověk dříve nacházel, ať se jakkoliv prohřešil, může se nyní navrátit znovu do společnosti, žil lépe a produktivněji, mít v duší mír a pokoj, konat dobro a ‚milovat své bližní‘. A není to ‚nebe na zemi‚? Cílem organizace Global Country of World Peace, kterou založil Mahariši, je: zdraví, harmonie a mír v individuálním a kolektivním vědomí a umožnit trvale udržitelný rozvoj všem jedincům a všem zemím. Detailnější obrázek si lze učinit z prezentace sedmi projektů pro udržitelný rozvoj.

Projekt vytvořit ‚Nebe na zemi‘ je tak široký, že v něm najde uplatnění jak náboženství, tak i věda, jak jedinci, tak i celá společnost. Když poznáme svoje vlastní vnitřní tiché neprojevené vědomí jako základ, ze kterého se vynořuje myšlení, aktivita, dosažení a naplnění, pak máme spoustu práce ušetřené. Jelikož tento základ je sjednoceným polem všech zákonů přírody – polem vševědoucnosti a všemohoucnosti, jež proniká vše v projeveném vesmíru, jež je zdrojem dokonalého zdraví, řádu a harmonie, stačí se k němu navracet a čerpat z tohoto univerzálně dostupného zdroje přírody. Právě k tomuto slouží program TM.