Transcendentalní meditace

Archive for Duben 2010

16. července 2009
Vydání Emerald Press z července 2009, které uvádí své publikace v předním časopise ve Velké Británii „Management Decision“, uvádí, že poslední studie ukazují, jak zážitek vrcholové výkonnosti je srovnatelný v rozvoji mozku a psychologie s lidmi, kteří praktikují Transcendental Meditation.
Autor článku Harald Harung PhD, profesor Oslo University College, vysvětluje, že vysoký stupeň mozkové integrace a sebe-aktualizace, které nacházíme u vrcholových atletů, vrcholových manažerů a lídrů v různých oblastech života odpovídá těm co praktikují Transcendentální meditaci déle než 7 let; lidé, kteří praktikují tuto techniku více než 20 let mají významně vyšší úroveň. To nastoluje otázku: Může být kvalita vrcholové výkonnosti systematicky rozvíjena Transcendentální meditací?
Tato studie byla spoluprací mezi Oslo University College, Norwegian School for Sport Sciences, Norwegian Olympic Preparatory Centre a Maharishi University of Management (MUM) v USA.
“Zážitek kliduplné bdělosti během Transcendentální meditace,” vysvětluje spoluautor Fred Travis, “aktivuje a posiluje frontální řídící část mozku, základ úspěšného učení.”

Reklamy
Tým fyziologů a psychiatrů se snaží přiblížit přínos transcendentální meditace podnikatelskému prostředí, které je v současnosti pod velkým tlakem. Psychiater Nancy Liebler a Norman Rosenthal předstvaili jak překonat depresi v době ekonomické krize při přednášce v centru pro „Leadership Performance“ v New Yorku.

Top doctors advise “Meditate to avoid recession depression”

November 9, 2009

Thumbnail image for Top doctors advise “Meditate to avoid recession depression” A leading psychologist and psychiatrist have teamed up to bring the benefits of Transcendental Meditation to the attention of professional people, who are under exceptional pressure at this time. Psychotherapist Nancy Liebler and psychiatrist Norman Rosenthal spoke on “Overcoming Depression in the Recession” at the Center for Leadership Performance, New York on 9 September.

Read the full article →

Transcendentální meditace může být účinná při snížení symptomů depresí bez užití léků, jak ukazuje studie z Charles Drew University in Los Angeles a the University of Hawaii. Tato studie ukázala, že lidé starší 55 let, kteří praktikovali transcendentální meditaci vykázali 48% snížení symptomů depresí.

TM reduces depression

Daily Telegraph 8 April 2010 - TM reduces depression

by admin on April 9, 2010

The Daily Telegraph, Daily Mail, Independent, and Guardian, were among media worldwide to report that Transcendental Meditation may be a more effective approach to reducing symptoms of depression than good diet and exercise, according to two new medical studies. more…

Váleční veterání trpící PTSD (post-traumatic stress disorder) nachazájí úlevu prostřednictvím alterntivního přístupu k léčbě. Jóga a Transcendentální meditace jsou terapie použité u léčebného programu v nemocnici pro veterány ve Washingtonu DC, USA.

David Lynch Foundation 

Transformuje život zevnitř. Nadace pomáhá implemetanci techniky do škol, pomáhá původním obyvatelům Ameriky v prevenci nemocí a životu bez stresu, dále pomáhá lidem bez domova začlenit se zpět do společnsoti.

Motto: Vzdělávání se stává nástrojem proměny člověka, kterou má ve svých rukou a kterou může vědomě a záměrně měnit kvalitu své osobnosti s následným vlivem na okolí. Vzdělání je tudíž mocí, která může a má člověka především polidšťovat, činit z něj bytost nejen společensky užitečnou, ale také niterně krásnou a moudrou. Právě to je podstatou, vycházející mimo jiné z myšlenek Komenského, že člověk se skutečně stává člověkem teprve učením. Slowík, Učitelské listy, 2004
Jak prospěje TM Vaším vztahům?

Chování je výrazem vědomí a proto je jeho kvalita závislá na stupni rozvoje vědomí a vnitřní inteligence, přičemž zde máme na mysli především emoční inteligenci, která člověka vybavuje schopností empatie, soucítění, tolerance, přátelskosti, lásky a všeho dobrého, co se skrývá v nitru člověka.

TM rozvíjí kompletní vědomí člověka a zlepšuje sebepojetí. Na základě většího uvědomění sebe sama a díky větší vnitřní spokojenosti a pohodě se začnou vztahy spontánně zlepšovat a rozvíjet. Zlepšují se vztahy v partnerství, rodině i pracovní vztahy.Takto člověk zažívá více radosti a naplnění ze života.

Základem kvalitních vztahů je dobrý vztah k sobě sama, který se automaticky optimalizuje s pravidelným používáním TM. Redukce napětí a  stresů pročisťuje a normalizuje nervový systém. Člověk si více věří, roste zdravé sebevědomí, samostatnost a soběstačnost a toto je dobrým základem pro budování rovnoprávných a spokojených vztahů. 

Pravidelné odstraňování negativních účinků stresů, jako jsou tenze, úzkosti, přespřílišné starosti a obavy atd. je dnes nezbytné. Stejně jako se staráme o hygienu těla, je potřeba postarat se i o nitro. TM představuje významný psychohygienický prvek ve zdravé životosprávě člověka. A v oblasti vztahů to dělá skutečné divy.

Jak se člověk rozvíjí a zlepšuje svůj osobní profil, dokáže se v sobě více orientovat; více rozumí sobě i ostatním a získává větší nadhled, a to i ve stresových a konfliktních situacích. Není tak snadno stržen k neuváženému impulsivnímu jednání. Vnitřní klid, který je charakteristikou programu TM, se začíná integrovat do vnější aktivity, což způsobí větší účinnost v jednání a konání. Člověk je schopen více uplatnit tvořivé a inovační přístupy. 

Vnitřní prožitek TM naplňuje člověka vnitřním štěstím. Když je člověk spokojen zevnitř sebe, má přirozeně tvořivější, tolerantnější a laskavější přístup k ostatním. Výhodou  TM jsou spontánní výsledky zlepšení ve vztazích, není třeba si něco namlouvat nebo se do něčeho příliš nutit.  Vnitřní tvořivá inteligence, která se během TM oživuje a rozvíjí, způsobí, že se člověk automaticky harmonizuje, stává se více organizovaným a uspořádaným. Přitom se rozvíjí nejen intelektuální kvality, ale i emoční inteligence a s ní citový život. Roste schopnost otevřenosti a srdečnosti a rozvíjí se přátelské vztahy. Člověk má větší schopnost dávat a přijímat lásku, dokáže více sdílet a soucítit, má vřelejší a aktivnější účast na životě ostatních, což ho vnitřně obohacuje a naplňuje.

Přínos Transcendentální meditace na pracovišti

Leaders who already perform at high levels of personal effectiveness and productivity are under constant pressure to outperform—to elevate their decision-making, planning, judgment, creativity, innovation, health, and fitness to even higher levels. The most practical and effective tool to achieve all these benefits is the twice-daily practice of the Transcendental Meditation program, which reduces harmful stress, improves cardiovascular health, enhances creativity, and develops the total brain.
The Center for Leadership Performance

The Center for Leadership Performance, a nonprofit educational institution, provides individuals and organizations with training courses in the Transcendental Meditation program. This program has been validated by 40 years of research at America’s top medical schools and by the personal experiences of tens of thousands of meditating CEOs and other professionals nationwide.