Transcendentalní meditace

Archive for Březen 2010

Jestli jste náhodou někde slyšeli, že Transcendentální meditace je náboženství, tak je to nejspíš nedorozumění nebo omyl.

TM je technika, není to náboženství.
TM je technika jak obsáhnout a využívat širší a hlubší úrovně svého mentálního potenciálu.
TM je technika, aby, ať děláme cokoliv, abychom to dělali správně, lépe, s lepšími výsledky.

TM je vzdělávací instrument, který bystří mysl, aby byla jasnější, nápaditější a nacházela snadněji tvořivá řešení při běžných a hlavně stresových situacích.

Jak uvádí J.A.Komenský: „Kterékoli učení si kdo bere, k tomu budiž napřed přizpůsobena mysl žáků“, podobně vysvětluje Mahariši, že je třeba nejprve zvětšit zásobník vědění – mysl, aby do něj bylo možné uložit více učení.

TM je prostý a účinný vzdělávací program, přičemž se jedná o vnitřní vzdělávání – o kultivaci mysli zevnitř sebe.

Při výuce ani při používání TM není třeba nějaké víry, nebo přesvědčení. TM je v tomto smyslu neutrální. Snadno ji mohou používat lidé nevěřící nebo věřící. A když jsou věřící, ať věří v to nebo ono, nebo kohokoliv, používání programu TM nijak nenaruší jejich víru, ale naopak; tím, že začnou hlouběji poznávat sami sebe a že se při relaxaci během TM zbavují stresů, stávají se z nich lepší lidé – a toto je nakonec cíl každého náboženství.

Při TM není třeba schopnost soustřeďování nebo kontroly mysli, protože to se zde nedělá. TM není ani kontemplační technika, jak vysvětluje zakladatel programu TM Mahariši Maheš Jogi. Je zcela přirozená.

TM využívá proces myšlení a to jedinečným způsobem; umožní mysli jít od povrchového myšlení k progresivně jemnějšímu.
Dr. Hagelin
, kvantový fyzik, popisuje 4 stádia vývoje myšlenky: vajkari, mahjama, pašjanti a para. Para – zdroj myšlenky je v základu mysli, v tichém transcendentálním vědomí, které je též popisováno jako Já – Self.

Zdroj myšlenky – transcendentální vědomí je to nejcennější místo, protože zde se nachází zdroj inteligence, tvořivosti a energie, jak vysvětluje Mahariši. Program TM umožňuje mysli ponořit se až k tomuto zdroji a načerpat odtud.

Ve své knize Science of Being and Art of Living, Transcendental Meditation, popisuje Mahariši v kapitole IV, že naplnění náboženství spočívá v tom, že dosáhne pro člověka skutečně to, co má v názvu. Náboženství (angl. religion) pochází z latinského kořene „religire“, což znamená „re“ znovu nebo zpátky a „ligire“ navázat, spojit.
Smyslem náboženství je spojit člověka znovu s jeho zdrojem, jeho původem.
Program TM umožňuje znovunavázání kontaktu se svým zdrojem – vnitřním potenciálem, jeho systematické rozvíjení a používání v každodenním životě.

V interview na otázku, jaký je jeho vztah ke křesťanství, Mahariši odpovídá, že mu je blízké vše, co má spojitost s nekonečností. Říká, že má Krista velmi rád, a že podle jeho názoru, hlavní učení Kristovo bylo: „Království nebeské je uvnitř vás“. A právě toto umožňuje program TM: plně rozvinout člověka. Transcendentální meditace je velkým přítelem křesťanství. TM umožňuje růst čistého vědomí a jen v čistém vědomí může člověk žít plný, užitečný, spokojený a náboženský život. TM je přítelem všech náboženství. TM umožňuje rovinout toto království nebeské uvnitř – rozvinout vnitřní radost, krásu a nádheru, pak je pro člověka snadnější, aby miloval svého bližního jako sebe samého.

Nedorozumění lze snadno vysvětlit. Už není třeba opakovat staré mýty, které nemají žádné opodstatnění, jen neznalost nebo nedorozumění.
TM je technika, není to náboženství. TM prospěje každému, kdo si přeje používat více ze svého vrozeného potenciálu, kdo se chce systematicky zlepšovat, více toho v životě dosáhnout a více se z života těšit .

Reklamy

Ohledně hyperaktivity a poruch učení existuje jedna možnost přirozeného řešení. U nás se o této možnosti zatím moc neví. Jedná se využití regeneračních schopností lidského organismu, což je řešení ze svých vlastních vnitřních zdrojů. Tuto možnost představuje program TM neboli Transcendentální meditace.

Uvedená výzkumná studie kolektivu autorů testovala vhodnost techniky TM pro redukci stresu a úzkosti jako prostředku pro snížení symptomů poruch učení.

Žáci ve věku 11-14 let prošli školením v technice TM a pak ji praktikovali 2x denně ve škole. Hodnocení, které srovnávalo výsledky měření na začátku a po 3 měsísích ukázalo významné snížení stresu a úzkosti a zlepšení hyperaktivity a dalších poruch učení.

Dr. Stixrud, americký klinický neuropsycholog, specialista na poruchy učení a na emocionální a sociální poruchy, profesor v lékařském centru Children’s National Medical Center ve Washington, D.C. doporučuje zmíněný program TM.

Program TM mohou snadno používat i děti, protože je jednoduchý a přirozený a není při něm třeba nějakých zvláštních schopností, námahy nebo soustředění.

TM významně redukuje stresovou zátěž organismu tím, že poskytne chvilku zklidnění a hluboké relaxace. Tento klid rozpouští stresy a regeneruje nervový systém a celý organismus. Reakce na stres je pak normálnější a není už tak impulsivní.

TM zlepšuje zdraví a studijní výsledky žáků/studentů a je nyní s úspěchem uváděna do řady škol po celém světě, například ve Velké Británii a jinde po světě.

Jeho implementaci podporuje nadace D.Lynche a někde už také ministerstvo školství, obzvláště v Latinské Americe.

Třebaže je u nás zatím velmi malá informovanost o skvělých výsledcích s používáním programu TM pro zlepšení zdraví, studijních výsledků a mezilidských vztahů, nemělo by to být překážkou pro sdílení dobré praxe i u nás.

Poruchy učení jsou nyní u žáků velmi časté a program TM představuje přírodní a účinné alternativní nebo doplňkové řešení.

Program TM může vyučovat jen kvalifikovaný učitel TM. U nás nabízí program TM zájemcům občanské sdružení Globální země světového míru.

Zajimavé výsledky výzkumu Transcendentální meditace…

Systém vzdělávání, které rozvíjí vědomí, tzv. CBE Consciousness Based Education využívá objevu sjednoceného pole inteligence v základu lidské mysli. CBE oživuje kompletní vědění a podporuje rozvíjení kompletního mozku, včetně jeho latentních rezerv – osvícení, jež představuje plný rozvoj mysli, těla a chování.

Vzdělání CBE možná zní nově, ale používá se už více než 30 let ve světě, např. ve státě Iowa v USA, v Brazílii, v Čile, Venezuele, Velké Británii, Indii, Dánsku, jižní Africe, Číně, Thajsku, Holandsku a Austrálii.

CBE obsahuje praktický program na rozvíjení vědomí – Transcendentální meditaci a teoretický program – vědu o tvořivé inteligenci Science of Creative Intelligence, jež založil Mahariši.

Transcendentální meditace „TM“ je praktikum, cvičení pro rozvíjení plného potenciálu mysli. Je to individuální vzdělávací instrument v rámci vnitřního vzdělávání. Vědecký výzkum v posledních desetiletích prozkoumal dost podrobně, jakým způsobem prospívá program TM mysli, tělu, chování a udržitelnosti v prostředí, a výzkumy pokračují po celém světě se stále větší intenzitou.

Věda o tvořivé inteligenci představuje intelektuální teoretické studium a vysvětluje principy rozvoje vnitřní tvořivé inteligence v člověku.

Studenti mají v programu TM účinný prostředek na odstraňování stresů, stávají se šťastnější, lépe se učí a vytvářejí kolem sebe přátelské prostředí.

Takové příznivé účinky lze mít v kterékoliv škole, kterékoliv zemi a v kterékoliv kultuře. Vědecké studie o studentech v Kanadě a na Taiwanu jsou toho dobrým příkladem. Longitudinální studie o studentech praktikujících program Transcendentální meditace ve čtyřech kanadských školách ukazují významná zlepšení v inteligenci, tvořivosti, toleranci, sebehodnocení a pěti dalších osobnostních ukazatelích, ve srovnání s náhodně vybranými kontrolami.

Longitudinální studie studentů praktikujících program Transcendentální meditace na třech taiwanských školách ukázal významné zlepšení jak v praktické inteligenci tak IQ, tvořivosti a samostatnosti, ve srovnání s náhodně zvolenými kontrolami, jež praktikovali kontemplativní meditaci nebo odpočinek zdřímnutím.

Za posledních 40 let proběhlo mnoho takových studií a byly zopakovány na různých školách a univerzitách v různých zemích. Poukazují na účinnost Transcendentální meditace a systému CBE a jejich aplikovatelnost v pestrém rozsahu existujících vzdělávacích zařízení.

Výuka na Maharišiho škole se řídí Maharišiho principy optimální výuky, což je sada principů, jež jsou integrovanou součástí Consciousness-Based Education a jež jsou společnou základnou výukové praxe na Maharišiho škole.

Tyto principy oživují to, o čem se Mahariši vyjádřil jako o pěti základech vzdělávání: vnímavost, inteligenci, vědění, zážitek/zkušenost a vyjádření.

Jestliže se tyto základy plně oživí, učení je nenamáhavé, radostné a přináší naplnění. Výukové prostředí je strukturováno tak, že podpoří a obohatí všechny studenty a nezáleží na stylu výuky, schopnostech, nebo dřívějších zkušenostech.

Primární důraz ve vlastní výuce je kladen na poskytování obsáhlých zkušeností z učení, aby se studenti snadno mohli pohybovat v rámci cyklu vědění, jež Mahariši vysvětluje jako poznávání, činnost, dosažení a naplnění.

Studenti jsou povzbuzováni, aby pracovali s věděním, které získávají, aktivně a aby ho sdíleli s ostatními v celé škále možností. Když se tyto principy optimální výuky plně oživí v životě školy, uskuteční se ideál výuky: entusiasmus pro učení, touha po vědění, k sobě se vztahující (selfreferral) zkušenost a schopnost ocenit učitele.

Kevin Colgan, bývalý řídící a učitel společenských věd z Pensylvánie v USA, říká o své zkušenosti s tímto systémem vzdělávání:

„Jako řídící a učitel v soukromých i státních školách s 28 letou zkušeností cítím, že program Transcendentální meditace by měl být základní složkou každého vzdělávacího programu pro správce, učitele a studenty. Několik desetiletí jsem pozoroval hluboké a dalekosáhlé účinky tohoto programu, od chvíle, jakmile byl začleněn do školy.

Mezi jeho prospěšné účinky – pro mě osobně – patří být schopen zůstat usebraný a udržet si jasnost myšlení ve stresových situacích; schopnost zůstat soustředěný na detail a přitom neztratit širší perspektivu z obrazu; schopnost ocenit to štěstí, že jsem otec, syn a učitel; schopnost vidět dobré stránky u ‚problematických‘ spolupracovníků a studentů; a růst spontánních pocitů štěstí a soucítění a potřeba sdílet je.

Chtěl bych povzbudit a podpořit všechny ředitele a vedoucí, aby uvažovali o implementaci Transcendentální meditace a vzdělání, založeného na vědomí , jež jim může napomoci realizovat jejich nejvyšší cíle ve vzdělávání.“

Americká univerzita Maharishi University of Management MUM nabízí něco navíc, jak vysvětluje Dr.F.Travis z centra Center for Brain, Consciousness, and Cognition MUM.

Ve své prezentaci Dr.Travis poskytl perspektivu, jakou přidanou hodnotu najdete na univerzitě MUM, kde se používá systém CBE Consciousness Based Education – vzdělání, které je založené na rozvoji vědomí.

Jiným univerzitám, které se soustřeďují hlavně na materiály a fakta, uniká něco velmi důležitého v procesu studia – a to je student samotný. Na rozdíl od tohoto, studium na MUM začíná tím, že vybaví studenty programem na rozvíjení kapacity a schopností své mysli. Technika Transcendentální meditace* umožní studentovi oživovat plný rozsah své mysli, podporuje vznik nových spojení v mozku a rozvíjí vědomí, aby byl člověk schopen myslet v širších souvislostech a dělat správná rozhodnutí.

Při praktikování Transcendentální meditace se odehrává více aktivity v předním a zadním mozku. Tyto oblasti mají souvztažnost s pozorností. Člověk je prostě pozornější, bdělejší. A centrum mozku – thalamus – brána, která kontroluje, co do mozku přichází, je klidnější. Toto se nazývá ‚kliduplná bdělost‘. Používání TM je jemné cvičení mysli, které umožňuje být bdělejší a vnímavější při studiu, což se velmi hodí. Současně TM podporuje celostní činnost mozku a rozšiřuje využívání potřebných dříve skrytých schopností mysli.

Až 90% z toho, ce se student naučí dnes, bude pravděpodobně za 5-10 let zastaralé. Ale, pokud se naučíte rozvíjet svoje vědomí, máte užitečný program, který Vám bude sloužit po celý život. S programem TM si člověk udržuje flexibilitu, kreativitu a schopnost snadněji se učit po celý život.

Vzdělání založené na vědomí, uplatňované na MUM ve Fairfieldu v Iowě, rozvíjí studenta jako celek a obsahuje nejen programy na rozvíjení mysli, ale také na rozvoj těla a péči o zdraví, včetně zdravé životasprávy. Je zde vyvážená vegetariánská strava, která je připravovaná z organických potravin. Studentům se doporučuje vyvážený denní režim, s dostatkem odpočinku a nočního spánku; nedoporučuje se zůstavat dlouho v noci vzhůru, a v souladu s vědeckým výzkumem se doporučuje noční odpočinek od 22 hod.

Jednotlivé předměty jsou vyučovány tzv. blokovým systémem. V jednom časovém úseku je vyučován vždy jeden předmět; toto umožňuje studentům plně se soustředit na daný předmět, projít kurzem, ukončit ho závěrnou zkouškou a přejít k dalšímu. Navíc k běžným předmětům je v systému CBE zahrnuta věda o tvořivé inteligenci – Science of Creative Intelligence; představuje sjednocenou základnu lidského vědění. Studenti probírají různé disciplíny ve světle nejzákladnější úrovně inteligence, odkud všechny disciplíny vyvěrají.

Univerzita MUM má již více než 30-letou tradici. Má akreditaci od The Higher Learning Commission a International Assembly for Collegiate Business Education. Je známým faktem, že zde dosahuje vysoké procento studentů excelentních výsledků a umísťují se na předních místech na různých národních a mezinárodních soutěžích. MUM se zavázala dodržovat ekologicky udržitelné postupy a vyvinula jako první v USA akademický program Sustainable Living.

MUM představuje progresivní zdravou a udržitelnou komunitu s bohatým kulturním a světonázorovým zastoupením. Zaměřuje se na plný rozvoj člověka a zdravý životní styl. Nejsou zde povoleny drogy, alkohol a tabákové výrobky, a jak je vidět, nikomu to neschází. Absolventi jsou zde viditelně spokojenější a radostnější, a co je nejdůležitější – jsou mnohem dokonaleji připraveni na život.

Zájemci o denní studium na MUM se mohou obracet pro více informací na naši kancelář o.s. Globální země světového míru. V současné době je na MUM velmi zajímavá nabídka pro studium v oboru M.S. in Computer Science. Studium v USA je kombinováno s praxí v zajímavých firmách a je finančně velmi výhodné.

Detailnější představu o charakteristice zmíněné univerzity mohou získat zájemci návštěvou ve vybraných víkendech, kde je umožněno zažít zde víkend, prohlédnout si kampus, pohovořit s učiteli a se studenty.

* Transcendentální meditace je vzdělávací a zdravotní program, není to náboženství nebo filosofie. Je bohatě vědecky ověřeno, že přináší pozitivní účinky pro daného jedince i prostředí. Představuje důležitou součást vzdělání založeného na vědomí CBE.

Vzdělávání CBE se setkává ve světě s širokým přijetím a je již zastoupeno v mnoha zemích, včetně USA, Anglie a dalších. O jeho implementaci se velmi zasloužila Nadace Davida Lynche. Díky této nadaci bylo umožněno např. v Latinské Americe uvést tento systém do škol pro více než 300 000 žáků/studentů ze sociálně slabších ekonomických podmínek a s vysokou stresovou zátěží. O jeho úspěšnosti a oblíbenosti u studentů a učitelů svědčí řada videozáznamů včetně DLF školních projektů, projektu z Kalifornské školy, školy v Detroit a další. Ve státě Rio de Janeiro uvádí systém CBE do škol jako výzkumný projekt ministerstvo školství.

Existuje celá řada meditačních postupů, vysvětluje Mahariši Maheš Jogi, které zahrnují soustřeďování a kontrolu mysli a drží mysl v jednom bodě, na povrchu. Co je však zapotřebí je dovolit mysli postupné snížení její aktivity, až mysl přirozeně dojde ke svému nejméně excitovanému stavu, tzv. „čistému vědomí“, které je v základu mysli.
Jakékoliv úsilí a námaha budou vždy udržovat mysl v excitovaném stavu; mysl bude v napětí a stresu. TM je velmi přirozený postup, který dovolí mysli spontánně se zklidnit, až postupně do zcela klidného tichého stavu, který je současně nanejvýše uspořádaným stavem.
Když svou mysl vystavíme takové maximální uspořádanosti, budou i myšlení a aktivita velmi uspořádané a snadněji dosáhnou cíle.

Dr. R. Schneider vysvětluje, že různé techniky přinášejí různé účinky. Při testování a porovnávání jiných meditačních technik a techniky TM bylo zjištěno, že TM je zhruba dvakrát účinnější při snížení úzkosti a dalších ukazatelů stresu. Uvádí dále, že TM je z lékařského hlediska podle empirického výzkumu významně účinnější v podpoře zdraví a prevenci nemocí v porovnání s ostatními technikami, které byly zkoumané.

Dr. F. Travis popisuje jak různé meditační techniky zaměstnávají různé oblasti mozku; například koncentrační techniky aktivují thalamus a frontální oblasti. Při technice TM, která nevyžaduje žádnou námahu je thalamus méně aktivní a aktivnější je frontální a zadní část mozku.
Toto odpovídá unikátnímu stavu tzv. ‚klidné bdělosti‘ , kdy je také alfa aktivita více koherentní a integrovaná.
Velmi důležité je, že stav klidné bdělosti se začíná více objevovat i v průběhu celodenní aktivity, což znamená, že člověk je klidnější a pozornější a snadněji zvládá náročné situace.

Kvantový fyzik Dr. J. Hagelin uvádí širší obraz účinnosti techniky Transcendentální meditace a její prospěšnosti pro různé oblasti života.