Transcendentalní meditace

Archive for Květen 2009

Reklamy


Transcendentální meditace se liší od ostatních meditačních technik – mysl se sama zklidní do nejméně excitovaného stavu, bez úsilí a bez koncentrace.

Mahariši Maheš Jogi hovoří o dvou aspektech poznávání – subjektu a objektu. Ve vzdělání dosud scházel aspekt poznání subjektu – sebepoznání.